Návštevníci nášho webu sa môžu kedykoľvek a bezplatne stať členom Klientskej zóny. Stačí im len vyplniť registračný formulár nachádzajúci sa nižšie na tejto stránke.

Zrejme ste už počuli, že každý by mal poznať zákony a ich neznalosť neospravedlňuje. Táto povinnosť sa dá len ťažko splniť. Ak však podnikáte, pracujete alebo ste inak aktívny, mali by ste mať aspoň základný prehľad o našich zákonoch. Ako člen našej Klientskej zóny takýto základný prehľad získate.

Čo získate vstupom do Klientskej zóny?

Prehľad o legislatívnych novinkách, najmä o nových zákonoch, ktoré vyjdú v Zbierke zákonov SR. V prípade, že predpisy nižšej právnej sily (vyhlášky, nariadenia) budú svojim charakterom významné pre väčšinu z nás, budeme Vás informovať aj o nich. Ako bude prehľad o legislatívnych novinkách vyzerať?

oznámime Vám názov zákona a jeho číslo, ktoré mu bolo pridelené v Zbierke zákonov SR

budete mať možnosť prekliknúť sa priamo na štátny portál právnych predpisov Slov-lex.sk a tam si pozrieť celé znenie nového zákona

2-3 vetami Vám “ľudskou rečou” zhrnieme, o čom je nový zákon a čo prináša; vďaka tomu rýchlo zistíte, či sa Vás plánované zmeny budú dotýkať a či máte novému predpisu venovať väčšiu pozornosť

na záver sa dozviete, od kedy bude nový predpis právne účinný

Prehľad o legislatívnych novinkách Vám doručíme emailom raz za 1-3 mesiace podľa toho, aké množstvo nových zákonov prijme parlament za príslušné obdobie.

Vstup do Klientskej zóny:

 

Čo ešte získate?

Nové príspevky v Právninách

Na našom webe v sekcii Právniny pravidelne zverejňujeme články, v ktorých radíme a prakticky informujeme o rôznych záležitostiach z “právneho sveta”. Ako členovi Klientskej zóny sa Vám nestane, že premeškáte náš nový príspevok v Právninách. O každom uverejnenom príspevku Vás budeme e-mailom informovať.