Platnosť generálnej plnej moci právnickej osoby

Platnosť generálnej plnej moci právnickej osoby