Čas strávený na pracovnej ceste a pracovný čas

Čas strávený na pracovnej ceste a pracovný čas
3.6 8 hlasov

Veľakrát sa pri pracovných cestách stáva, že zamestnanci musia tráviť čas na ceste aj vtedy, keď oficiálne nemajú pracovnú dobu. Do úvahy preto prichádza otázka, ako správne počítať takto strávený čas na pracovnej ceste a či je možné ho považovať za prácu nadčas. Je možné čas strávený na pracovnej ceste a zároveň mimo pracovnej doby nejako kompenzovať?

 1. Stručný prehľad článku

  Čas strávený na pracovnej ceste mimo pracovnej doby, pokiaľ mimo tejto pracovnej doby neplníte žiadne pokyny zamestnávateľa (len sa premiestňujte na miesto určenia), sa nezapočítava do pracovnej doby a nemáte zo zákona nárok na žiadnu finančnú náhradu za čas strávený na Vašej pracovnej ceste ani na náhradné voľno v práci.

  Viac podrobností nájdete v článku nižšie.

Určenie hraníc pracovnej cesty

Aby sme mohli určiť dĺžku času stráveného na pracovnej ceste, musíme vedieť, kedy podľa zákona pracovná cesta presne začína a kedy končí.

Pracovná cesta začína momentom nástupu zamestnanca na cestu (nástup do auta, do prostriedku hromadnej dopravy) smerom na výkon práce na inom mieste, ako je jeho pravidelné pracovisko. Počas pracovnej cesty sa zamestnanec dopraví (dostaví) na miesto určenia, vykoná určenú prácu (účasť na rokovaní, oprava určitého stroja a pod.) a vráti sa z pracovnej cesty späť. Pracovná cesta končí až okamihom, kedy sa zamestnanec dostaví naspäť na svoje pracovisko alebo do svojho bydliska, ak je návrat z pracovnej cesty už po uplynutí pracovnej doby (napríklad vo večerných hodinách).

Ako správne počítať pracovnú dobu počas pracovnej cesty

Podľa § 37 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách sa čas, ktorý na pracovnej ceste spadá do pracovnej doby zamestnanca, strávený bez jeho zavinenia inak, ako plnením pracovných úloh, považuje za výkon práce.

Najlepším spôsobom, ako správne porozumieť predchádzajúcej vete, je vysvetliť si ju na príkladoch.

PRÍKLAD č. 1

Váš štandardný pracovný čas je od 08:00 hod. do 16:00 hod. (pre zjednodušenie počtov obedovú prestávku vynecháme). Vaša pracovná cesta od jej úplného začiatku až po koniec trvala od 06:00 hod. do 18:00 hod.. Pracovná úloha, ktorú ste mali vykonať na mieste určenia (účasť na rokovaní, oprava určitého stroja a pod.) trvala od 09:00 hod. do 14:00 hod.. Pracovná doba počas takéhoto Vášho dňa bude počítaná nasledovne:

Skutočnú prácu ste vykonávali len od 09:00 hod. do 14:00 hod., teda celkovo 5 hodín.

Medzi 08:00 hod. a 09:00 hod. ste pracovne cestovali, a tak na základe § 37 zákona o cestovných náhradách sa tento čas považuje za výkon práce a započítava sa Vám do pracovnej doby, pretože je to čas strávený bez Vášho zavinenia inak, ako plnením pracovných úloh. Rovnako to platí aj pre čas od 14:00 hod. do 16:00 hod., kedy končí Vaša riadna pracovná doba.

Časy medzi 06:00 hod. až 08:00 hod. a medzi 16:00 hod. až 18:00 hod., kedy ste síce pracovne cestovali, ale nevykonávali ste žiadne pracovné úlohy a neplynula Vám ani riadna pracovná doba, sa Vám do žiadnej pracovnej doby nezapočítavajú a nie je tento čas považovaný ani za nadčas.

PRÍKLAD č. 2:

Váš bežný pracovný čas je od 08:00 hod. do 16:00 hod. (pre zjednodušenie počtov obedovú prestávku opäť vynecháme). Vaša pracovná cesta od jej začiatku až po Váš návrat z nej trvala od 05:00 hod. do 22:00 hod.. Pracovná úloha, ktorú ste mali vykonať na mieste určenia (účasť na rokovaní, oprava určitého stroja a pod.) trvala od 09:00 hod. do 19:00 hod.. Vaša pracovná doba bude počítaná nasledovne:

Plnenie pracovných úloh, kvôli ktorým ste išli na pracovnú cestu, Vám trvalo od 09:00 hod. do 19:00 hod., teda celkovo 10 hodín.

Medzi 05:00 hod. a 08:00 hod. ste pracovne cestovali, avšak ako sme už uviedli pri príklade č. 1, keďže ste nevykonávali žiadne pracovné úlohy a neplynula Vám ani riadna pracovná doba, tento čas sa Vám do pracovnej doby nezapočítava. Medzi 08:00 hod. a 09:00 hod. ste stále pracovne cestovali, avšak to už Vám začala plynúť pracovná doba, a tak pri použití § 37 zákona o cestovných náhradách sa tento čas považuje za výkon práce a započítava sa Vám do pracovnej doby. K vyššie uvedeným 10 hodinám, ktoré ste reálne odpracovali medzi 09:00 hod. a 19:00 hod. sa Vám pripočítava ešte táto jedna hodina strávená cestovaním počas pracovnej doby. Dokopy Vaša pracovná doba trvala 11 hodín.

Čas medzi 19:00 hod. až 22:00 hod., kedy ste pracovne cestovali, ale už ste nevykonávali pracovné úlohy a neplynula Vám ani riadna pracovná doba, sa Vám do pracovnej doby už nezapočítava a Vaša pracovná doba tak zostáva na hodnote 11 hodín, t.j. máte tri hodiny práce nadčas.

Zákonný nárok zamestnanca za čas strávený na pracovnej ceste mimo pracovnej doby a čo by mohol získať od zamestnávateľa navyše

Za čas strávený na pracovnej ceste mimo pracovnej doby nemá zamestnanec zo zákona žiadne osobitné nároky. Samozrejme, zamestnávateľ je povinný nahradiť zamestnancovi všetky náklady súvisiace s pracovnou cestou (cestovné, stravné, nocľažné a iné účelne vynaložené náklady). Zamestnanec však nemá nárok na žiadnu náhradu za stratu jeho času.

Od 01.01.2013 však pribudol do Zákonníka práce nový § 96b, ktorý rieši práve náhradu za stratu času zamestnanca pri jeho pracovnej ceste mimo pracovnej doby, ak tento čas nemožno klasifikovať ako prácu nadčas.

Toto zákonné ustanovenie uvádza, že zamestnancovi za stratu času pri jeho pracovnej ceste patrí peňažná náhrada alebo náhradné voľno. Tieto nároky si môže zamestnanec uplatniť jedine za predpokladu, že sú upravené v kolektívnej zmluve alebo že boli osobitne dohodnuté medzi zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov.

Ak pracujete u zamestnávateľa, u ktorého žiadny zástupcovia zamestnancov nepôsobia a neexistuje žiadna kolektívna zmluva, zostáva na len jeho rozhodnutí, či Vám nejakú náhradu za stratu času pri pracovnej ceste mimo pracovnej doby poskytne alebo nie. Zákonník práce ani iný zákon mu takúto povinnosť zatiaľ nedáva. Nikto Vám však nemôže brániť aspoň informovať sa u Vášho zamestnávateľa, aký má názor na náhradu za stratu času pri Vašej pracovnej ceste mimo pracovnej doby.

Nechajte si poradiť:

Máte záujem svojim zamestnancom poskytnúť náhradu za stratu času pri pracovnej ceste mimo pracovnej doby? Alebo ste zamestnancom a radi by ste tieto skutočnosti prekonzultovali s Vašim nariadeným? V prípade akejkoľvek neistoty o tom, ako máte správne postupovať a aké máte právne možnosti sa na nás môžete kedykoľvek obrátiť. Online poradňa je tu len pre Vás.

Klientska zóna

Už ste členom našej Klientskej zóny? Nie? To nás mrzí. Členom našej Klientskej zóny pravidelne zasielame prehľad o nových zákonoch spolu s ich stručným popisom. Zároveň ich upovedomíme, keď na našom webe publikujeme nový článok. Neprichádzajte o tieto informácie. Vstúpte aj vy zadarmo do Klientskej zóny:

 

Viac informácií o Klientskej zóne nájdete TU.

Pomohol vám tento článok? Možno ním pomôžete aj vašim známym. Stačí ho len zdieľať:

 

60 Comments on “Čas strávený na pracovnej ceste a pracovný čas

 1. Mária Odpovedať

  zamestnanec došiel do zamestnania 7:40 a šiel na služobnú cestu 12:40, t.j. odpracoval 5 hodín a na služobnej ceste bol 6 hodín.

  Má nárok na stravný lístok a aj diéty?

  Alebo má nárok len diéty, prípadne len stravný lístok?

 2. SK Odpovedať

  Dobrý deň,

  chcel by som sa opýtať ako by to bolo v prípade, že uvažujeme Vami uvedený príklad č.1, ale zohľadníme fakt, že v pracovnej zmluve mám ako jeden z bodov v “Popis pracovnej náplne zamestnanca” uvedené: “Plánovanie a realizácia služobných ciest k zákazníkom”?

  Pracujem ako projektový manažér, takže cestujem pomerne často a čas strávený na ceste predstavuje značnú časť výkonu mojej práce. Preto by som sa Vás chcel opýtať, či sa čas strávený na ceste (aj mimo štandardnej pracovnej doby, prípadne aj cez víkend) považuje za výkon mojej práce a môžem si zaň nárokovať náhradu?

  Ďakujem Vám za odpoveď

  1. Marek Hraška Odpovedať

   Dobrý deň,

   ak je realizácia cesty Vašou pracovnou náplňou, myslím si, že potom máte nárok na náhradu. Čas strávený na ceste je vo Vašom prípade pracovným časom (výkonom práce).

   1. SK Odpovedať

    Ďakujem Vám veľmi pekne za odpoveď, potešili ste ma 🙂
    P.S. prosím ignorujte moju vyššie uvedenú duplicitnú otázku, z nejakých záhadných dôvodov mi nezobrazilo túto pôvodnú a preto som si myslel, že tá prvá neprešla…

 3. Juraj Odpovedať

  Dobrý deň.
  Prosím poradiť:
  Ráno o 6:00 veziem služobným vozidlom kolegov do BA, kde prichádzame o 10:00. Tam ich čakám do 15:00. Potom cestujeme späť s príchodom domov o 19:00.
  Výkon mojej práce je spolu 8 hodín,z toho 5 hodín je mimo mojej pracovnej doby.
  Mám nárok na nadčas, keď moja pracovná doba je pevná 7:00 – 15:00 a v zmluve mám aj vedenie služobného mot. vozidla?

  Ďakujem

  1. Marek Hraška Odpovedať

   Dobrý deň,

   podľa toho, čo uvádzate, máte nárok na nadčas presne v tých hodnotách, ako uvádzate. Vašou pracovnou náplňou je totiž vedenie motorového vozidla a zabezpečenie odvozu a dovozu pre kolegov. Preto doba strávená šoférovaním sa vo Vašom prípade považuje za dobu, počas ktorej plníte svoje pracovné povinnosti.

 4. Veronika Odpovedať

  Dobrý deň,
  kolegyňa nastúpila na pracovnú cestu z Trnavy do Košíc o 6:00 ráno a vrátila sa 21:40. Má pružnú pracovnú dobu. Počas SC má pracovnú dobu stanovenú pevne od 7:00 do 15:00. Od 6:00 do 10:00 cestovala o 10.00 do 17:40 bola na stretnutí a 17:40 do 21:40 cestovala domov. Znamená to, že pracovný čas jej začal plynúť od 7:00 do 17:40 čo je 8 hodinový pracovný čas + 2:40 minút nadčas. Na aké stravné (diéty) jej v tomto prípade vzniká nárok?
  Má nárok na stravný lístok?
  Ďakujem
  Veronika

  1. Imrich Hraška Odpovedať

   Dobrý deň Veronika,

   dovoľujem si Vás poprosiť, aby ste v prípade záujmu o poskytnutie právnej rady využili našu Online poradňu. Vaša otázka si právne poradenstvo vyžaduje. Komentáre pod článkami by som rád ponechal len pre voľnú diskusiu. Ďakujem za porozumenie.

 5. Jana Odpovedať

  dobrý deň, kolegyna bola vyslana na pracovnu cestu, ktora trvala od 6:30 do 11:00. nasledne čerpala 1/2 dna dovolenku od 11:00do 15:00. sme pracovisko s pruznym pracovnym casom, avsak internym predpisom mame upraveny pracovný cas na sluzobnej cesty od 7:00 do 15:00, s upresnenim, ze v ten den pruznycas neplati. ako sa bude kolegyni evidovat dochádzka? (ja myslim ze od 7 do 15, s tym ze of 7 do 11 je to cas na ceste a od 11do 15 pol dovolenky), ako si vyuctuje cestu (ja myslim ze od 6:30 do 11:00 a kedze je to menej ako 5hod, nevznika jej narok na nahradu cestovneho), bude mat teda narok na stravny listok? ( ja si myslim, ze kedze na ceste bola sice od 6:30 do 11:00 co je viac ako 4 hodiny, ale podla interneho predpisu sa za vykon prace povazuje doba od 7 do 11, tak narok na stravny listok nevznika, ale nemam istotu. nechcela by som ju o SL pripravit) dakujem za odpoved. Jana

  1. Imrich Hraška Odpovedať

   Dobrý deň Jana,

   k Vašim otázkam uvádzam nasledovné odpovede:
   1. Evidenciu dochádzky ste sama zodpovedali správne.
   2. Vyúčtovanie cesty ste opäť určili správne. Nárok na náhradu cestovného (stravné) Vašej kolegyni nevzniká. Samozrejme, nárok na hotové náklady má (ak napríklad išla vlastným autom).
   3. Nárok na stravný lístok nemá. Z pohľadu pracovnej doby pracovala iba od 7 – 11 hod., co nie je nad 4 hodiny.

 6. Beata Odpovedať

  Dobrý deň, môžem poprosiť o radu ak pracujem na 12 tkach, ratám čas od 0,00 – 7,00 a potom od 19.00 – 24.00, je to 7 hodín ráno a 5 hodín večer, spočítavam tieto hodiny a mám nárok na stravné 6,70 € alebo mám nárok na stravné 4,50 € ráno a 4,50 € večer? ďakujem

  1. Imrich Hraška Odpovedať

   Dobrý deň Beata,

   predpokladám, že sa pýta na stravné v prípade, ak sa nachádzate vo Vami uvedených časoch na pracovnej ceste. Ak áno, v takom prípade máte nárok na 2 x 4,50 EUR. Zákon totiž hovorí, že stravné sa vymeriava na pracovnú cestu realizovanú počas kalendárneho dňa. Keďže Vaša cesta je realizovaná v trvaní minimálne 5 hodín dva po sebe nasledujúce kalendárne dni, máte nárok na stravné 2 x 4,50 EUR.

 7. marek Odpovedať

  Dobrý deň, chcel by som sa opýtať. Môj štandartný pracovný čas je od 7:00 do 15:00 a môj zamestnávateľ ma pošle na služobnú cestu o 12:30 ktorá trvá do 18:00. Mám nárok na stravný lístok keďže som odpracoval viac ako 4hod. a aj na diety keďže pracovná cesta trvala viac ako 5 hod? Ďakujem

  1. Imrich Hraška Odpovedať

   Dobrý deň Marek,

   dovoľujem si Vás poprosiť, aby ste v prípade záujmu o poskytnutie právnej rady využili našu Online poradňu. Vaša otázka si právne poradenstvo vyžaduje. Komentáre pod článkami by som rád ponechal len pre voľnú diskusiu. Ďakujem za porozumenie.

 8. Laura Odpovedať

  Dobry den prajem.
  Ak na pracovnu cestu nastupim den dopredu / pojdem dnes 4.5.2017vecer o 17 hod, prespim u znamych v jednom meste a zajtra, 5.5.2017 pokracujem v jazde do ineho mesta za klientom, kde budem vykonavat pracu, povazuje sa den 4.5.2017 za pracovnu cestu a mam narok na cestovne nahrady?
  Dakujem.

  1. Imrich Hraška Odpovedať

   Dobrý deň Laura,

   dovoľujem si Vás poprosiť, aby ste v prípade záujmu o poskytnutie právnej rady využili našu Online poradňu. Vaša otázka si právne poradenstvo vyžaduje. Komentáre pod článkami by som rád ponechal len pre voľnú diskusiu, nie na poradenstvo. Ďakujem za porozumenie.

 9. Wrecko Odpovedať

  Dobrý deň, chcel by som sa opýtať som obchodný zástupca a chodím po obchodoch. Ako je to v rámci náhrad stravného diéty alebo stravenky? Aký zákon sa tým zaoberá. Ďakujem

 10. Peter Odpovedať

  Dobry den. Chcel by som sa opytat. Moj standartny pracovny cas je na smeny den noc dva dni volno denna od 06:00 do 18:00 nocna od 18:00 do 06:00 zamestnavatel ma posle na trojdnovu pracovnu cestu mimo miesta vykonu mojej prace s prekrivanim sa mojho standartneho pracovneho casu. Uvediem presne priklad mojej situacie. Pracovna cesta zacina v pondelok v ziline od 8:00 hod ( cestovanie z bratislavy sluzobnym autom uz od 5:30 ) do 16:00 hod zabezpecenie ubytovanie zamestnavatelom nasledujuci den tiez od 8:00 do 16:00 ( pocas tejto doby som mal mat standartny pracovny cas na dennej smene v bratislave od 06:00 do 18:00 ) zabezpecene ubytovanie v ziline nasledujuci den streda 8:00 do 16:00 vedena pracovna cesta (skolenie v ziline) nasledne moj standartny pracovny cas na nocnej smene mal byt od 18:00 do 06:00 nasledujuceho dna (stvrtok ) na ktory som nemohol nastupit ked ze podla zakonnika mam mat 12 hodin na regeneraciu ked ze do bratislavy som docestoval o 18:00 . Zlozite viem 🙂 otazka znie kolko hodin sa mi zaratava do standartneho pracovneho casu a kolko hodin si smiem ziadat ako pracu nadcas na pracovnej ceste dakujem za odpoved s pozdravom Peter

  1. Imrich Hraška Odpovedať

   Dobrý deň Peter,

   dovoľujem si Vás poprosiť, aby ste v prípade záujmu o poskytnutie právnej rady využili našu Online poradňu. Vaša otázka si právne poradenstvo vyžaduje. Komentáre pod článkami by som rád ponechal len pre voľnú diskusiu, nie na poradenstvo. Ďakujem za porozumenie.

 11. Marian Zboniak Odpovedať

  Ako je to z prácou vodič medzinárodnej kamiónovej dopravy ? Kde mám hľadať výklad pracovnej doby vodiča keď zamestnávateľa zaujíma len AETER a nie zákonník práce
  Ďakujem za info Marian

 12. mato Odpovedať

  zdravim, mam pruzny pracovny cas 09,00-15,00 ale tiez pravidelne pracovne cesty v ramci sr. 2x mesacne 10 hodin cestovania.
  Verim ze aj to cestovanie by malo byt niekde zahrnute – ak idem od 04,00 a pridem domov 23,00 nejde o standardny pracovny den, vsak? a hlavne ak sa pravidelne opakuje

  1. Imrich Hraška Odpovedať

   Dobrý deň mato,

   dovoľujem si Vás poprosiť, aby ste v prípade záujmu o poskytnutie právnej rady využili našu Online poradňu. Vaša otázka si právne poradenstvo totiž vyžaduje. Komentáre pod článkami majú slúžiť prednostne na diskusiu, nie na poradenstvo. Ďakujem za porozumenie.

 13. Rudo Odpovedať

  Dobrý deň

  som zamestnanec ale čas nemáme určený ráno chodím na 7:00 na firmu a zamestnavatel mi čas ráta keď prídeme na stavbu cesta na stavbu trvá od 30minút až do 2hod. ako kedy som platený na hodinu čiže niekedy sme v práci 2hod. a niekedy 12hod. a niekedy 4hod.cestujeme a 2hod. robime

  1. Imrich Hraška Odpovedať

   Dobrý deň Rudo,

   Váš zamestnávateľ je povinný určiť pracovný čas. Nemusí byť pravidelný (rovnomerný), napríklad každý deň od 07:00 – do 15:30, môže byť rozvrhnutý aj nepravidelne, ale určený byť nejako musí. Táto povinnosť mu vyplýva zo Zákonníka práce. Ďalej Váš zamestnávateľ musí viesť evidenciu o Vašom pracovnom čase. Bez toho, aby si plnil tieto základné povinnosti, nikto by nevedel skontrolovať, či máte dostatočný počet hodín oddychu medzi zmenami, či nepracujete v týždni viac, ako dovoľuje Zákonník práce a či sa Vám napríklad má cesta na stavbu započítavať do pracovnej doby alebo nie. Ďalšou otázkou je, ako presne máte dohodnutú mzdu. Všetky tieto otázky by mali byť upravené v pracovnej zmluve. Preto odporúčam začať riešiť odpovede na Vaše otázky tak, že mi pošlete Vašu pracovnú zmluvu (scan, fotku). Prosím, kontaktujte ma cez Online poradňu:
   https://www.akhraska.sk/?page_id=4014

   Dovoľujem si Vás informovať, že posúdenie Vašej zmluvy a zodpovedanie Vašich otázok bude za odmenu. Jej hodnotu Vám budem vedieť povedať, keď mi pošlete pracovnú zmluvu. Ak s ňou budete súhlasiť, pustím sa do práce. Ak nie, nebudete nič platiť.

 14. Rudo Odpovedať

  Dobrý deň

  Chcem sa opýtať z domu idem na firmu tam vymením auto za služobné nabalím si pracovné veci a idem vyzdvihnúť kolegov na určene miesto a ideme na stavbu potom ich musím zaviesť a ísť na firmu a niekedy ešte auto aj vyložiť je tento čas trávený za volantom a nakladanim či vykladanim auta považovaný za prácu a mala by byť platena

  1. Imrich Hraška Odpovedať

   Dobrý deň,

   pracujete v zamestnaneckom pomere? Ak áno, od kedy do kedy máte pracovný čas a v akom čase realizujete to, čo popisujete vo svojej práci?

 15. Patrik Odpovedať

  Dobrý deň. Firma ma vyslala na školenie. Odchod bol v piatok 7:30 a príchod v sobotu o 14:00. Školenie bolo v piatok od 9:00 do 18:00 v tom nejaká prestávka na obed plus pár prestávok na kávu. V sobotu trvalo školenie vkuse od 9:00 do 12:40. Ubytovanie a stravu hradila firma. Chcem sa spýtať aký čas mi zo zákona musí firma preplatiť? Ďakujem za odpoveď

  1. Imrich Hraška Odpovedať

   Dobrý deň Patrik,

   aby som mohol zodpovedať Vašu otázku, musíte mi napísať, ktoré dni v týždni máte ako pracovné a akú máte pracovnú dobu. Poprosil by som Vás však kontaktovať ma ďalej mailom alebo cez Online poradňu, kde by sme doriešili Vašu otázku. Komentáre pod článkami by nemali slúžiť právnemu poradenstvu, iba bežnej diskusii. Ďakujem za porozumenie.

 16. Maria Odpovedať

  Dobry den, ak ide o pripad vyslania na sluzobnu cestu do zahranicia, cez vikend t.j.od sobotu popoludnia do piatku nasledujuceho tyzdna, s tym, ze pracovnu dobu mam bezne pondelok – piatok 40h tyzdenne, mam narok na financnu kompenzaciu / nahradne volno za vikend, kedy som musela cestovat? Dakujem.

  1. Imrich Hraška Odpovedať

   Dobrý večer Mária,

   dovoľujem si Vás poprosiť, aby ste v prípade záujmu o poskytnutie právnej rady využili našu Online poradňu. Vaša otázka si právne poradenstvo totiž vyžaduje. Iba tak Vám viem zaručiť dôvernosť našej komunikácie, ktorá má byť medzi advokátom a klientom zachovaná. Komentáre pod článkami majú slúžiť prednostne na diskusiu, nie na poradenstvo. Ďakujem za porozumenie.

 17. Rado Odpovedať

  Dobry den.
  Chcem sa spytat, ako je to so zapocitanim casu straveneho cestovanim z hotela na miesto vykonu prace pocas viacdnovej sluzobnej cesty.
  Pracovna doba 8:00 – 16:30. Vykon prace pocas sluzobky napr. 9:00-20:00. Cas cesty hotel – miesto vykonu prace 0:45.
  Aky je odpracovany cas? (8:00 – 20:00 alebo 8:15 – 20:00? Je potrebne odpocitat 2x 30minut na pauzu?)
  Dakujem

  1. Imrich Hraška Odpovedať

   Dobrý deň Rado,

   zodpovedanie Vašej otázky si vyžaduje samostatnú právnu analýzu. Jej vypracovanie by bolo za poplatok, nakoľko si vyžaduje viac času. V prípade záujmu ma kontaktuje mailom alebo cez Online poradňu, kde by sme si dohodli detaily.

   Ďakujem.

 18. I Odpovedať

  Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či môže zamestnávateľ prikázať zamestnancovi ísť na pracovnú cestu (Irán) aj keď už pár rokov rokov opakuje že táto destinácia pre neho nepripadá do úvahy. Ďakujem

  1. Imrich Hraška Odpovedať

   Dobrý deň, zamestnávateľ je povinný prihliadať na oprávnené záujmy zamestnanca pri jeho vysielaní na pracovnú cestu. Názor zamestnanca na Irán v tom smere, že je to krajina, do ktorej skrátka nechce ísť (bez toho, že by mal na to objektívne príčiny ako je napríklad dôvodná obava o bezpečie a svoj život; pozn.: Irán sa v súčasnosti nepovažuje za nebezpečnú destináciu), nemožno považovať za jeho “oprávnený záujem”. Z toho vyplýva, že zamestnávateľ ho môže vyslať do Iránu na pracovnú cestu. Jediné, čo Vám môžem v takejto situácii poradiť, je, aby zamestnanec zmenil zamestnávateľa, ak nesúhlasí s jeho vedením a pokynmi.

 19. mm Odpovedať

  Dobry den. V pracovnej zmluve je uvedene ako miesto vykonu prace mesto, kde je sidlo firmy a text: “a externe miesta vykonu prace zamestnavatela”. Pocas mojej pracovnej doby chodim niekedy na vykon k roznym zakaznikom. Niekedy blizsie, niekedy dalej od mesta sidla spolocnosti s roznym trvanim. Od hodiny az po niekolko hodin. Je to mozne povazovat za pracovnu cestu? dakujem

 20. mb Odpovedať

  Dobry den. V pracovnej zmluve ma zamestnanec uvedene miesto vykonu prace svoje bydlisko, z dovodu castej zmeny pracoviska (stavebnictvo). Zamestnanec tym padom kazdy den chodi na pracovnu cestu. O 7.00 si sadne do auta a vyrazi do prace, od 8.00 do 12.00 pracuje na pracovisku. Od 12.00 do 13.00 ma obednajsiu prestavku. Od 13.00 do 17.00 pracuje na pracovisku. Doma bude po 1 hodinovej ceste, o 18.00 hodine. Zamestnanec je odmenovany hodinovou mzdou. Za kolko hodin mu musi zamestnavatel vyplatit mzdu, zarata sa aj cesta do / z prace? Obednajsia prestavka sa zarata? Dakujem.

 21. Renata Odpovedať

  Dobrý deň,

  chcem sa spýtať, ak bol zamestnanec na pracovnej ceste v zahraničí v ČR, a pracovná cesta trvala 4 hodiny a 15 minút, má nárok aj na zahraničné stravné aj na obed v jedálni, či nie? Ďakujem za odpoveď.

 22. Ľuboš Odpovedať

  Dobrý deň,
  chcel by som sa Vás spýtať, ako je to s náhradou výdavkov na sociálne poistenie. V zákone 283/2002, § 26b, bod 2 sa uvádza “Ak sa manžel zamestnanca počas dočasného vyslania nebude zdržiavať v krajine dočasného vyslania alebo v krajine, do ktorej je evakuovaný, viac ako 100 dní, náhrada výdavkov podľa odseku 1 v kalendárnom roku zamestnancovi za príslušný kalendárny rok nepatrí.” Znamená to, že moja manželka musí byť v krajine vyslania viac ako 100 dní, alebo nesmie byť mimo krajiny vyslania viac ako 100 dní, aby mi prináležala náhrada za sociálne poistenie.
  Ďakujem za radu.

  1. Imrich Hraška Odpovedať

   Prvá možnosť je správna. Manželka musí byť v krajine vyslania viac ako 100 dní, aby Vám prináležala náhrada za sociálne poistenie.

 23. Peter Odpovedať

  Dobrý deň.
  V pracovnej zmluve mám uvedený pružný pracovný čas. Zamestnávateľ ma vysiela denne na pracovnú cestu, každý den do iného mesta, ale po týždni sa zase tie mestá opakujú, a tak celý mesiac/rok stále dokola.
  Ide o to, že v zákonníku práce je uvedené v § 89 ,že
  pružný pracovný čas sa neuplatní, ak zamestnávateľ vyšle zamestnanca na pracovnú cestu. Zamestnávateľ na tento účel určí pevný začiatok a koniec pracovnej zmeny.
  Pri určovaní toho pevného začiatku a konca musí brat do úvahy aj čas strávený cestovaním tak, aby bol dodržaný 8h prac.čas? Alebo môže byť dva dni určený začiatok a koniec tak, že je to aj s cestou 10h. potom ďalší den 6h a tak.pod. aby to vyšlo 40h za týžden?
  Môže mi zamestnávatel nariadit tú 10h.pracovnú dobu vrátane cesty tam a spät, ked ja s tým nesúhlasím a vedel by som tú prácu vykonat aj s cestou za 8h? V mojom záujme by bolo strávit každý den na pracovnej ceste 8h vrátane cesty tam a späť a aj nápln práce to umožnuje, ale zamestnávatel to chce inak. Dohodnút sa nedá, takže hladám oporu v zákonoch.
  Vďaka za radu.

  1. Imrich Hraška Odpovedať

   Dobrý deň Peter,

   vzhľadom na rozsah a počet Vašich otázok Vám rád pripravím osobitné stanovisko s odpoveďami. Jeho vypracovanie bude za poplatok. V prípade záujmu ma kontaktuje mailom alebo cez Online poradňu, kde by sme si dohodli detaily.

   Ďakujem.

 24. Peter Odpovedať

  Dobry den.

  Zamestnavatel ma vyslal na viac dnovu pracovnu cestu mimo mojho pravidelneho pracoviska. Pozaduje odomna oby som uz v pondelok bol o 6.00 na pracovisku a odrobil 12 hodim. Cesta trva cca 2 hodimy. Cestu my nezaplati a ani neda nahradne volno.
  Ma narok ziadat odomna aby som odpracoval 12 hodin, ked som predtim uz 2 hodiny stravil cestou?
  A ked vyrazim z domu o 6.00 a na pracovisko pridem o 8.00 sa my vyhraza ze my nezaplati 2 hodiny. Moja bezna pracovna doba je od 6.00 do 14.00.
  Dakujem

  1. Imrich Hraška Odpovedať

   Dobrý deň Peter,

   vo Vašom prípade Vám zamestnávateľ cestu preplatiť nemusí, pokiaľ máte pod “preplatením” na mysli čas strávený na ceste. Hotové náklady (cestovný lístok, cenu paliva) Vám však preplatiť musí. Ak na mieste požadovanom zamestnávateľom nebudete o 6:00, bude to znamenať, že nesplníte pokyn zamestnávateľa. Odporúčam Vám tam byť o danej hodine.

   Na 12 hodín Vás môže poslať pracovať aj potom, čo budete 2h cestovať a po 12 hodinách sa následne aj 2 hodiny vracať. Zákonník práce vyžaduje, aby ste mali nepretržitý odpočinok min. 12 hodín od jednej zmeny do druhej. Za čas odpočinku sa považuje čas, ktorý nie je pracovným časom. Čas trávený na ceste mimo pracovnej doby nie je pracovným časom. Za čas odpočinku sa teda bude považovať aj Vaše cestovanie. Ak na pracovisku skončíte o 18:00 a na druhý deň musíte prísť do práce o 6:00, všetko je v súlade so zákonom.

   Ak by ste dorazili na pracovisko o 8:00, zamestnávateľ Vám aj tak musí spomínané 2h preplatiť. Nemal by právo Vám túto časť mzdy nevyplatiť. Môže Vás však postihovať inak (napr. pohrozením výpovede alebo dokonca daním výpovede, ak ste už viackrát porušili pracovnú disciplínu).

 25. Tomáš Kováč Odpovedať

  Dobrý deň,

  rád by som sa opýtal, pracujem v spoločnosti, ktorá ma každý deň vysiela ku zákazníkovi vykonávať prácu dodávateľským spôsobom. V pracovnej zmluve mám napísané miesto výkonu práce iné, ako je v skutočnosti. Mám nárok na zaradenie času stráveného cestovaním do práce nadčas? Denne sú to približne dve hodiny.

  ďakujem veľmi pekne 🙂

  1. Imrich Hraška Odpovedať

   Dobrý večer pán Kováč,

   dovoľujem si Vás poprosiť, aby ste v prípade záujmu o poskytnutie právnej rady využili našu Online poradňu. Vaša otázka si právne poradenstvo totiž vyžaduje. Iba tak Vám viem zaručiť dôvernosť našej komunikácie, ktorá má byť medzi advokátom a klientom zachovaná. Komentáre pod článkami majú slúžiť prednostne na diskusiu, nie na poradenstvo. Ďakujem za porozumenie.

 26. Roman Odpovedať

  Dobry den,
  chcel by som sa opytat, ako je to v mojom pripade.
  Firma ma vyslala na sluzobnu cestu do zahranicia. Mavam dvojtyzdnove intervaly, tj. kazdy druhy vikend som doma. Cestujem v nedelu poobede smer SVK do DE cca. 7 az 8 dohin. Potom som normalne v praci cely tyzden a aj ten nasledujuci okrem piatku. Vtedy cestujem domov, ale este som v praci od 08:00 do 10:00. Cesta trva tiez okolo 7 az 8 hodin.
  Na cestovnom vykaze mam urceny pracovny cas 07:30 do 15:30. Ale v tu v praci som bezne od 07:00 do 16:30 az 17:00.
  Mam dve otazky : 1. Ci tie hodiny co su nad ramec mojho stanoveneho casu su nadcas hodiny,

  1. Imrich Hraška Odpovedať

   Dobrý deň,

   chcel by som Vás informovať, že priestor na písanie komentárov pod článkami v zásade neslúži na poskytovanie právneho poradenstva. K Vášmu prípadu sa potrebujem opýtať niekoľko otázok a niektoré skutočnosti objasniť. Určite chápete, že toto nie je možné riešiť na tomto mieste – v komentároch pod článkom, ktoré sú verejne prístupné. Preto Vás chcem požiadať, pokiaľ máte záujem o právnu radu, obráťte sa na nás cez Online poradňu.

   Ďakujem za porozumenie.

 27. lea Odpovedať

  Dobry den, prosim o informaciu. Manzelka sa vracia este pocas trvania materskej dovolenky do zamestnania. Jej pracovna doba je pevna od 8.00 do 16.30 a miesto vykonu prace je v pracovnej zmluve presne specifikovane. Tym, ze ma firma prevadzky po Slovensku s presne stanovenymi otvaracimi hodinami od 8.00 do 17.00 (rozne) a bude musiet vyuzivat prostriedky verejnej dopravy ako sa postupuje v danom pripade? Dakujem.

  1. Imrich Hraška Odpovedať

   Dobrý deň, nie je mi zrejmá Vaša otázka. Čo presne by ste radi vedeli? Musíte mi podrobnejšie popísať, čo Vaša manželka robí, na akom a presne v akých hodinách a kde Vy vidíte stratu času. Zároveň si Vás dovoľujem požiadať obrátiť sa na našu kanceláriu prostredníctvom Online poradne, nakoľko Vašou otázkou žiadate o právne poradenstvo a takémuto poradenstvu nie sú určené komentáre pod článkom. Ďakujem za porozumenie.

 28. Zoltán Odpovedať

  Dobrý deň,
  chcel by som sa informovať ohľadom toho kedy mi začína riadny pracovný čas keď mám pružný pracovný čas od 9:00 do 15:00 pri 40 hodinovom pracovnom týždni?

  Teoreticky môžem tvrdiť že od 06:30 a môže trvať až do 17:00 aj s obednou prestávkou do 17:30

  S pozdravom

  1. Imrich Hraška Odpovedať

   Pružný pracovný čas má svoje špecifiká. Pozostáva zo základného pracovného času (vtedy ste povinný byť na pracovisku) a z voliteľného pracovného času (prítomnosť na pracovisku si určujete v rámci neho sám). Súčet základného a voliteľného pracovného času sa nazýva prevádzkový čas. Jeho hodnotu určí zamestnávateľ a zároveň určí aj obdobie, za ktoré sa prevádzkový čas vypočítava. Týmto obdobím môže byť deň, týždeň alebo aj mesiac. Ak je obdobím napríklad týždeň, prevádzkový čas býva zvyčajne 40 hodín. Vo Vašom prípade tak máte byť v práci od 09:00 do 15:00 každý deň, ostatné hodiny si určujete sám (obmedzenie na jeden deň je ale max. 12 hodín práce), ale dohromady musíte byť na pracovisku 40 hodín za týždeň. Riadny pracovný čas vo Vašom prípade neexistuje. Preto sa nazýva pružným.

   Ak ale Vaša otázka smeruje k tomu, ako sa počíta pružný pracovný čas, ak ste na pracovnej ceste, tak odpoveď je v § 89 Zákonníka práce:
   „Pružný pracovný čas sa neuplatní, ak zamestnávateľ vyšle zamestnanca na pracovnú cestu. Zamestnávateľ na tento účel určí pevný začiatok a koniec pracovnej zmeny.“

 29. mmm Odpovedať

  Dobrý deň, chcem sa opýtať, pracujem vo firme ako resident. Teda každé ráno vyrážam z miesta výkonu prácu(uvedené v prac.zmluve) do firmy do ktorej dodávame diely, dohliadam tam na ich kvalitu.
  Doteraz som fungoval takto: -ráno cesta pol hodiny do odberateľskej firmy, tam strávených 8,5hod, a potom 0,5hod.späť. Firma mi teda platila čas strávený v odberateľskej firme ale aj tú hodinu na ceste, nie ako nadčas ale mala na to zvlášť nejakú hodinovú taxu. Vo výplatnej páske to bolo uvedené ako ,,služobná cesta”

  Po novom ale chce firma aby som bol v odber.firme 7,5hodiny a hodinu na ceste mi bude rátať do pracovného častu.

  Sú obidva spôsoby správne?

  Ďaľší dotaz, mohla by mi firma zmeniť pracovnú zmluvu a ako výkon práce uviesť odberatelskú firmu a ja by som tým prišiel o preplatenie minutého paliva a preplatenie opotrebenia vozidla. Jazdím súkromným autom

  1. Imrich Hraška Odpovedať

   Dobrý deň,

   podľa toho, čo uvádzate, celý čas od začatia cesty, dobu strávenú v odberateľskej firme až po vrátenie sa naspäť ste na služobnej ceste. 8,5 hodiny z toho máte pracovnú dobu a 1 hodinu cesty Vám zamestnávateľ dobrovoľne vypláca peňažnú náhradu v zmysle § 96b Zákonníka práce, ktorú vo výplatnej páske nazýva “služobná cesta”. Keď budete teraz chodiť na 7,5 hodiny do odberateľskej firmy, stále budete na služobnej ceste (dokopy už len 8,5 hodiny). Na peňažnú náhradu podľa § 96b Zákonníka práce už nebudete mať nárok. Oba varianty sú v poriadku.

   Vaša firma teoreticky môže zmeniť miesto výkonu práce do mesta/obce, kde je Vaša odberateľská firma. Potom by Vám nemusela preplácať náklady na cestu. K takejto zmene však môže dôjsť jedine zmenou pracovnej zmluvy, napríklad dodatkom, ktorý musíte podpísať. Bez Vášho súhlasu teda k zmene miesta výkonu práce nemôže dôjsť.

 30. Užívateľ 1 Odpovedať

  Dobrý deň,
  chcel by som sa informovať ohľadom jednej modelovej situácie. Chodievame na služobnú cestu v 2-3 týždňových intervaloch. Na služobnú cestu nastupujeme v pondelok okolo obeda a cestujeme 6-8 hodín prípadne viacej. Teda v ten daný deň už nevykonávame pracovnú činnosť len cestujeme. V nasledujúcich dňoch v týždni je nutné odpracovať 40 hodín, aby bol splnený pracovný hodinový fond alebo je možné odpracovať len zvyšných 32 hodín. (8 hodín na každý deň).
  Vopred ďakujem za poskytnutú radu.

  1. Imrich Hraška Odpovedať

   Dobrý deň,

   odpoveď na Vašu otázku závisí od toho, ako máte určenú pracovnú dobu. Ak je určená pevne napr. od 8h do 16h, časť pondelka by ste mali mať považovanú za odpracovanú (podľa toho, kedy presne trvá Vaša cesta v rámci pracovnej doby). Pre viac podrobností a pre získanie presnejšej odpovede na Vašu situáciu nás prosím kontaktujete cez formulár Online poradne. Ďakujeme.

 31. martin Odpovedať

  Dobrý deň, chcel by som sa spýtať:
  Zamestnávateľ ma vyslal na školenie mimo slovenska stym ze nastup na sluzobnu cestu bol o 16-tej hodine. Cize po pracovnej dobe. Pracujem od 8:00-16:00. Cesta trvala cca 12 hodin autom. Po ceste sme mali odpocinok cca 3 hodiny a o 9:00 sme museli nastupit na skolenie kde skolenie trvalo do 16:00. Mam narok na nahradne volno z tejto sluzobnej cesty?
  Ďakujem za odpoveď..

  1. Imrich Hraška Odpovedať

   Dobrý deň Martin,

   nárok na náhradné voľno v zmysle Zákonníka práce, žiaľ, nemáte. Jedinou možnosťou je, že podľa § 96b Zákonníka práce máte vo Vašej pracovnej zmluve alebo v kolektívnej zmluve dohodnutú so zamestnávateľom osobitnú náhradu pre takúto situáciu (peňažnú náhradu alebo náhradné voľno).

   Aby som trochu objasnil svoju odpoveď, dopĺňam, že Vaša služobná cesta trvala od 16-tej v jeden deň, vrátane školenia konaného na druhý deň, až po Váš návrat, predpokladám, že na tretí deň. Svoju pracovnú úlohu ste plnili len na školení od 9-tej do 16-tej. V iných hodinách ste sa len premiestňovali, ale neplnili pracovnú úlohu. A práve plnenie pracovnej úlohy je dôležité z hľadiska vzniku nároku na náhradné voľno. Pre to ak by trvalo Vaše školenie napríklad od 8-mej do 18-tej, mali by ste dve hodiny nadčas. Lenže to nie je Váš prípad.

 32. Radka Odpovedať

  Dobrý deň, chcela by som sa spýtať:
  Zamestnávateľ ma vyslal na školenie mimo obce, kde som sa mala dostaviť na 8:30hod (7:30 som musela isť z domu). Školenie trvalo do 11. On ma posielal autobusom, ale ja som kvôli tomu, aby som štyri hodiny nemusela cestovať autobusom išla vlastným autom a teda som o 12hod bola už zo školenia doma. Mala som ísť ešte do práce, kedže moja pracovná doma trvá od 7:30 do 16hod.?
  Ďakujem za odpoveď..

  1. Imrich Hraška Odpovedať

   Dobrý deň,

   áno, vo Vašej situácii ste ešte mala ísť do práce a byť tam do 16. hodiny. Pracovná cesta končí momentom, kedy sa vrátite späť na pracovisko alebo do svojho bydliska. Nakoľko Vaša pracovná cesta sa skončila o 12-tej hod. a pracovnú dobu máte do 16-tej hod., mali ste sa do práce vrátiť, pokiaľ Vám zamestnávateľ výslovne nedal iný pokyn.

   Pevne verím, že z tejto situácie nebudete mať žiadne komplikácie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.