Náhrada za smrť Vašej blízkej osoby v dôsledku dopravnej nehody

5.0 02 Strata blízkej osoby je nesmierny zásah do života každého človeka. O tom, že utrpenú bolesť či citovú ujmu zo straty blízkeho človeka nemožno ničím nahradiť sa nemusíme baviť a  obzvlášť to platí pri zbytočnej smrti zapríčinenej z nedbanlivosti inou osobou. Pozostalí sa, žiaľ, niekedy musia vysporiadať aj s otázkou, ako ďalej pokračovať z fi...