Zrážky zo mzdy podľa dohody vs. zrážky zo mzdy na príkaz exekútora

Už viackrát sa nás naši klienti pýtali, ktoré zrážky zo mzdy majú vykonávať skôr. Tie, ktoré sú realizované na základe dohody medzi zamestnancom a veriteľom, alebo tie, ktoré zamestnávateľovi prikázal robiť exekútor? Nakoľko odpoveď na túto otázku nie je na prvý pohľad v zákonných ustanoveniach jasná, spracovali sme ju pre Vás vo forme článku, ktor...

Smrteľný pracovný úraz a dávky pre pozostalých

Smrť je síce súčasťou života, ale veľakrát nás pristihne nepripravených. Niekedy príde veľmi náhle a opustí nás zdravý človek plný síl a dobrej nálady. Nečakanou smrťou je veľakrát práve smrť, ktorá nastane v dôsledku pracovného úrazu. Pozostalí vtedy často nestratia len svojho blízkeho, ale aj určitý príjem a finančné zabezpečenie. V tomto článku...

Zabezpečenie záväzkov v pracovnom pomere

Vedeli ste, že zamestnávateľ si so zamestnancom nemôže dohodnúť v pracovnej zmluve zmluvnú pokutu? Takáto dohoda by bola neplatná a zamestnávateľ by nebol oprávnený pokutu požadovať. Zákonník práce stanovuje iba vymedzený počet spôsobov na zabezpečenie práv a povinností v pracovnom pomere. V súčasnosti existujú len tri spôsoby – dohoda o zrážkach z...

Čo môže zamestnávateľ zraziť zo mzdy a čo už nie

Zákonník práce ochraňuje mnohé práva zamestnancov. Niektorí považujú túto ochranu za nadbytočne prísnu, iní zasa za nedostatočnú. Ochrana mzdy zamestnanca je však výrazná. Ak zamestnanec dlží určitú sumu svojmu zamestnávateľovi (napríklad náhradu za spôsobenú škodu), tento ju nemôže len tak jednoducho zraziť zo zamestnancovej mzdy. Ako teda správne...

Čas strávený na pracovnej ceste a pracovný čas

Veľakrát sa pri pracovných cestách stáva, že zamestnanci musia tráviť čas na ceste aj vtedy, keď oficiálne nemajú pracovnú dobu. Do úvahy preto prichádza otázka, ako správne počítať takto strávený čas na pracovnej ceste a či je možné ho považovať za prácu nadčas. Je možné čas strávený na pracovnej ceste a zároveň mimo pracovnej doby […]