Zrážky zo mzdy podľa dohody vs. zrážky zo mzdy na príkaz exekútora

3.9 07 Už viackrát sa nás naši klienti pýtali, ktoré zrážky zo mzdy majú vykonávať skôr. Tie, ktoré sú realizované na základe dohody medzi zamestnancom a veriteľom, alebo tie, ktoré zamestnávateľovi prikázal robiť exekútor? Nakoľko odpoveď na túto otázku nie je na prvý pohľad v zákonných ustanoveniach jasná, spracovali sme ju pre Vás vo forme článk...

Smrteľný pracovný úraz a dávky pre pozostalých

4.0 04 Smrť je síce súčasťou života, ale veľakrát nás pristihne nepripravených. Niekedy príde veľmi náhle a opustí nás zdravý človek plný síl a dobrej nálady. Nečakanou smrťou je veľakrát práve smrť, ktorá nastane v dôsledku pracovného úrazu. Pozostalí vtedy často nestratia len svojho blízkeho, ale aj určitý príjem a finančné zabezpečenie. V tomto...

Zabezpečenie záväzkov v pracovnom pomere

3.0 02 Vedeli ste, že zamestnávateľ si so zamestnancom nemôže dohodnúť v pracovnej zmluve zmluvnú pokutu? Takáto dohoda by bola neplatná a zamestnávateľ by nebol oprávnený pokutu požadovať. Zákonník práce stanovuje iba vymedzený počet spôsobov na zabezpečenie práv a povinností v pracovnom pomere. V súčasnosti existujú len tri spôsoby – dohoda o zrá...

Čo môže zamestnávateľ zraziť zo mzdy a čo už nie

3.4 07 Zákonník práce ochraňuje mnohé práva zamestnancov. Niektorí považujú túto ochranu za nadbytočne prísnu, iní zasa za nedostatočnú. Ochrana mzdy zamestnanca je však výrazná. Ak zamestnanec dlží určitú sumu svojmu zamestnávateľovi (napríklad náhradu za spôsobenú škodu), tento ju nemôže len tak jednoducho zraziť zo zamestnancovej mzdy. Ako teda...