Samozvaní „odborníci“ riskujú pobyt za mrežami, ale mnohí ľudia im aj tak radi zaplatia

3.7 06 Začiatkom tohto roka sa sprísnili trestné sadzby pre všetkých pokútnikov a iné osoby, ktoré sa sami vydávajú za odborníkov v rôznych oblastiach, hoci nemajú potrebnú kvalifikáciu. Ak niekto nie je lekár, ale praktizuje činnosti, ako keby lekár bol, hrozí mu až 3-ročný pobyt za mrežami. Ak popri tom spôsobí niekomu aj škodu, v závislosti od j...

Novela Občianskeho zákonníka deklarujúca zbytočnosť Ústavného súdu SR

3.7 03 Ústavný súd SR povedal, že zákon, ktorý núti súdy automaticky zamietať žaloby, v ktorých veritelia (dodávatelia tovarov a služieb) uplatňujú premlčané pohľadávky zo spotrebiteľských zmlúv, je protiústavný. Náš zákonodarný orgán preto namiesto toho prijal novelu, podľa ktorej premlčané pohľadávky zo spotrebiteľských zmlúv budú nevymáhateľné....

Veľké zmeny v Exekučnom poriadku – z pohľadu dlžníka

4.0 04 V predchádzajúcom článku sme Vás informovali, že tento rok sa stali účinnými významné zmeny v Exekučnom poriadku, ktorý upravuje celý postup vedenia exekúcií. O týchto zmenách možno hovoriť ako o najväčších zmenách v exekúciách, ktoré tu boli od prijatia samotného Exekučného poriadku. V predošlom článku ste mali možnosť prečítať si praktický...

Veľké zmeny v Exekučnom poriadku – z pohľadu veriteľa

3.0 04 Tento rok sa stali účinnými významné zmeny v Exekučnom poriadku, ktorý upravuje celý postup vedenia exekúcií. Charakter a rozsah týchto zmien je taký veľký, že bezpochyby možno hovoriť o najväčších zmenách v exekúciách, ktoré tu boli od prijatia samotného Exekučného poriadku. Je vhodné mať o týchto zmenách vedomosť, preto Vám prinášame ich p...

Jednoduchšie vymáhanie pohľadávok cez upomínacie konanie

4.0 02 Vláda sa snaží veriteľom skrátiť a uľahčiť cestu za získaním súdneho rozhodnutia, vďaka ktorému by si mohli vymôcť svoje pohľadávky. Do nášho právneho poriadku preto zaviedla od 01.02.2017 nové alternatívne súdne konanie – upomínacie konanie, ktoré je výsledkom jej snáh. Každý veriteľ ale aj dlžník by mal vedieť aspoň niekoľko základných inf...

Novinky v osobnom bankrote sú schválené a začnú sa aplikovať od 1. marca 2017

4.1 07 Parlament prednedávnom schválil novelu zákona o konkurze a reštrukturalizácii, ktorá výrazne mení pravidlá, ktorými sa riadi osobný bankrot. Tieto pravidlá sa začnú v praxi aplikovať od 1. marca 2017. V našom článku sa pozrieme bližšie na tie pravidlá, ktoré sú dôležité pre dlžníkov, ktorí o osobnom bankrote uvažujú.

Ako riešiť spotrebiteľské spory po novom?

3.7 03 Od 01.02.2016 platí nová právna úprava alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov. Tento zákon sleduje posilnenie ochrany spotrebiteľských práv a hlavne zrýchlenie rozhodovacích procesov v sporoch v zmysle legislatívy Európskej únie. Pozíciu preťažených súdov tak môžu nahradiť podľa podmienok stanovených zákonom subjekty alternatívneho...

Reštrukturalizácia po Váhostave

3.0 02 V živote platí, že veľa dobrého sa udeje väčšinou až po tom, čo sa stane veľa zlého. Spôsob, akým mohli byť uspokojovaní veritelia v reštrukturalizácii dlžníka, bol dlhodobo namietaný. Až keď tento spôsob začal byť využívaný veľkým počtom dlžníkov a niekedy aj skutočne veľkými hráčmi na trhu, došlo k jeho zmene. Pozrime sa teda na to, ako [...