Ako riešiť spotrebiteľské spory po novom?

Od 01.02.2016 platí nová právna úprava alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov. Tento zákon sleduje posilnenie ochrany spotrebiteľských práv a hlavne zrýchlenie rozhodovacích procesov v sporoch v zmysle legislatívy Európskej únie. Pozíciu preťažených súdov tak môžu nahradiť podľa podmienok stanovených zákonom subjekty alternatívneho riešeni...

Zrážky zo mzdy podľa dohody vs. zrážky zo mzdy na príkaz exekútora

Už viackrát sa nás naši klienti pýtali, ktoré zrážky zo mzdy majú vykonávať skôr. Tie, ktoré sú realizované na základe dohody medzi zamestnancom a veriteľom, alebo tie, ktoré zamestnávateľovi prikázal robiť exekútor? Nakoľko odpoveď na túto otázku nie je na prvý pohľad v zákonných ustanoveniach jasná, spracovali sme ju pre Vás vo forme článku, ktor...

Vznik nároku na zaplatenie ceny za dielo

Tento článok venujeme malým živnostníkom, ktorí mnohokrát robia stavebné a iné práce len na základe ústnej alebo mailovej objednávky. Neriešia žiadne komplikované zmluvy o dielo. Zákon presne rieši, kedy takémuto živnostníkovi vznikne právo žiadať zaplatenie ceny za dokončené dielo. Zákonné riešenie je však veľmi prísne. Ďalej v článku sa dozviete,...

Právna úprava používania „cookies“ na Slovensku

Za posledných niekoľko mesiacov sa stalo súčasťou mnohých slovenských webov oznámenie adresované návštevníkom o používaní „cookies“. Niektoré oznámenia pôsobia dosť rušivo, niektoré sú zasa zvládnuté z technického a grafického hľadiska celkom prijateľne. My sme však toho názoru, že nech sa prevádzkovateľ webu snaží oznámenie o používaní „cookies“ u...

Náhrada za smrť Vašej blízkej osoby v dôsledku dopravnej nehody

Strata blízkej osoby je nesmierny zásah do života každého človeka. O tom, že utrpenú bolesť či citovú ujmu zo straty blízkeho človeka nemožno ničím nahradiť sa nemusíme baviť a  obzvlášť to platí pri zbytočnej smrti zapríčinenej z nedbanlivosti inou osobou. Pozostalí sa, žiaľ, niekedy musia vysporiadať aj s otázkou, ako ďalej pokračovať z finančnéh...