Zrážky zo mzdy podľa dohody vs. zrážky zo mzdy na príkaz exekútora

3.7 06 Už viackrát sa nás naši klienti pýtali, ktoré zrážky zo mzdy majú vykonávať skôr. Tie, ktoré sú realizované na základe dohody medzi zamestnancom a veriteľom, alebo tie, ktoré zamestnávateľovi prikázal robiť exekútor? Nakoľko odpoveď na túto otázku nie je na prvý pohľad v zákonných ustanoveniach jasná, spracovali sme ju pre Vás vo forme článk...

Vznik nároku na zaplatenie ceny za dielo

5.0 01 Tento článok venujeme malým živnostníkom, ktorí mnohokrát robia stavebné a iné práce len na základe ústnej alebo mailovej objednávky. Neriešia žiadne komplikované zmluvy o dielo. Zákon presne rieši, kedy takémuto živnostníkovi vznikne právo žiadať zaplatenie ceny za dokončené dielo. Zákonné riešenie je však veľmi prísne. Ďalej v článku sa do...

Právna úprava používania „cookies“ na Slovensku

3.8 05 Za posledných niekoľko mesiacov sa stalo súčasťou mnohých slovenských webov oznámenie adresované návštevníkom o používaní „cookies“. Niektoré oznámenia pôsobia dosť rušivo, niektoré sú zasa zvládnuté z technického a grafického hľadiska celkom prijateľne. My sme však toho názoru, že nech sa prevádzkovateľ webu snaží oznámenie o používaní „coo...

Náhrada za smrť Vašej blízkej osoby v dôsledku dopravnej nehody

5.0 02 Strata blízkej osoby je nesmierny zásah do života každého človeka. O tom, že utrpenú bolesť či citovú ujmu zo straty blízkeho človeka nemožno ničím nahradiť sa nemusíme baviť a  obzvlášť to platí pri zbytočnej smrti zapríčinenej z nedbanlivosti inou osobou. Pozostalí sa, žiaľ, niekedy musia vysporiadať aj s otázkou, ako ďalej pokračovať z fi...

Ako ukončiť nájomnú zmluvu bytu?

3.0 03 V čase boomu hypotekárnych úverov a nízkych úverových sadzieb sa určite viacerí zamýšľajú nad kúpou vlastného bytu. Ešte predtým je však potrebné „bez ťahaníc“ skončiť nájomný vzťah (ak nebývate ešte u rodičov ). Ako nato a načo si dávať pozor Vám ukážeme v nasledujúcich riadkoch.