Čo môže zamestnávateľ zraziť zo mzdy a čo už nie

Zákonník práce ochraňuje mnohé práva zamestnancov. Niektorí považujú túto ochranu za nadbytočne prísnu, iní zasa za nedostatočnú. Ochrana mzdy zamestnanca je však výrazná. Ak zamestnanec dlží určitú sumu svojmu zamestnávateľovi (napríklad náhradu za spôsobenú škodu), tento ju nemôže len tak jednoducho zraziť zo zamestnancovej mzdy. Ako teda správne...

Čas strávený na pracovnej ceste a pracovný čas

Veľakrát sa pri pracovných cestách stáva, že zamestnanci musia tráviť čas na ceste aj vtedy, keď oficiálne nemajú pracovnú dobu. Do úvahy preto prichádza otázka, ako správne počítať takto strávený čas na pracovnej ceste a či je možné ho považovať za prácu nadčas. Je možné čas strávený na pracovnej ceste a zároveň mimo pracovnej doby […]

K uzavretiu sľúbenej zmluvy nedošlo a Vám vznikli nemalé náklady. Čo teraz?

Je známe, že ak sa uzavrie zmluva upravujúca povinnosti jednotlivých strán a jedna za týchto zmluvných strán si svoju povinnosť nesplní, nesie zodpovednosť za spôsobené následky. Môže jej vzniknúť povinnosť uhradiť škodu, zmluvnú pokutu, úroky z omeškania alebo iné sankcie. Čo ale v prípade, ak bolo uzavretie zmluvy prisľúbené, jedna zo strán vopre...

Úroky z omeškania a malá pozornosť k tomu

Už niekoľko mesiacov platí zmenená právna úprava zákonných úrokov z omeškania. Napriek tomu sa aj naďalej veľakrát stáva, že sa pri vyhotovovaní zmlúv, výziev k úhrade alebo žalôb na zaplatenie dlžnej sumy postupuje stále podľa pôvodnej úpravy úrokov z omeškania. Preto sme sa rozhodli Vám jednoducho a na konkrétnych príkladoch uviesť, ako si správn...