Kto nemusí platiť daňovú licenciu

Pred niekoľkými dňami bola prijatá novela zákona o dani z príjmov, ktorou sa zaviedli daňové licencie. Už ich umiestnenie do zákona, ktorý upravuje daň z „príjmov“, považujeme za úsmevné, keďže povinnosť platiť daňovú licenciu budete mať aj vtedy, ak žiaden príjem nemáte. Nakoľko naša vláda sa rozhodla prijať túto novelu bez možnosti akéhokoľvek pr...

Čo môže zamestnávateľ zraziť zo mzdy a čo už nie

Zákonník práce ochraňuje mnohé práva zamestnancov. Niektorí považujú túto ochranu za nadbytočne prísnu, iní zasa za nedostatočnú. Ochrana mzdy zamestnanca je však výrazná. Ak zamestnanec dlží určitú sumu svojmu zamestnávateľovi (napríklad náhradu za spôsobenú škodu), tento ju nemôže len tak jednoducho zraziť zo zamestnancovej mzdy. Ako teda správne...

K uzavretiu sľúbenej zmluvy nedošlo a Vám vznikli nemalé náklady. Čo teraz?

Je známe, že ak sa uzavrie zmluva upravujúca povinnosti jednotlivých strán a jedna za týchto zmluvných strán si svoju povinnosť nesplní, nesie zodpovednosť za spôsobené následky. Môže jej vzniknúť povinnosť uhradiť škodu, zmluvnú pokutu, úroky z omeškania alebo iné sankcie. Čo ale v prípade, ak bolo uzavretie zmluvy prisľúbené, jedna zo strán vopre...

Úroky z omeškania a malá pozornosť k tomu

Už niekoľko mesiacov platí zmenená právna úprava zákonných úrokov z omeškania. Napriek tomu sa aj naďalej veľakrát stáva, že sa pri vyhotovovaní zmlúv, výziev k úhrade alebo žalôb na zaplatenie dlžnej sumy postupuje stále podľa pôvodnej úpravy úrokov z omeškania. Preto sme sa rozhodli Vám jednoducho a na konkrétnych príkladoch uviesť, ako si správn...