Zabezpečenie záväzkov v pracovnom pomere

3.0 02 Vedeli ste, že zamestnávateľ si so zamestnancom nemôže dohodnúť v pracovnej zmluve zmluvnú pokutu? Takáto dohoda by bola neplatná a zamestnávateľ by nebol oprávnený pokutu požadovať. Zákonník práce stanovuje iba vymedzený počet spôsobov na zabezpečenie práv a povinností v pracovnom pomere. V súčasnosti existujú len tri spôsoby – dohoda o zrá...

Kto nemusí platiť daňovú licenciu

5.0 01 Pred niekoľkými dňami bola prijatá novela zákona o dani z príjmov, ktorou sa zaviedli daňové licencie. Už ich umiestnenie do zákona, ktorý upravuje daň z „príjmov“, považujeme za úsmevné, keďže povinnosť platiť daňovú licenciu budete mať aj vtedy, ak žiaden príjem nemáte. Nakoľko naša vláda sa rozhodla prijať túto novelu bez možnosti akéhoko...

Čo môže zamestnávateľ zraziť zo mzdy a čo už nie

3.6 05 Zákonník práce ochraňuje mnohé práva zamestnancov. Niektorí považujú túto ochranu za nadbytočne prísnu, iní zasa za nedostatočnú. Ochrana mzdy zamestnanca je však výrazná. Ak zamestnanec dlží určitú sumu svojmu zamestnávateľovi (napríklad náhradu za spôsobenú škodu), tento ju nemôže len tak jednoducho zraziť zo zamestnancovej mzdy. Ako teda...