Všeobecné obchodné podmienky pre eshopy

Nemať ich v súlade so zákonom je dnes veľké riziko. Zákazníci majú proti Vám silné práva a hrozia Vám nemalé pokuty.

od 400 € bez DPH  (konečná suma je predmetom dohody)

vyhodnotíme Vaše podnikanie a určíme, aký druh VOP sa pre Vás hodí

zosúladíme Vaše VOP so všetkými zákonmi, ktoré musíte s Vašim biznisom dodržiavať

okrem profesionálnych VOP dostanete aj rady, ako má byť Váš web nastavený technicky a vizuálne, aby dodržiaval zákon

o

K nezáväznej objednávke prejdite nižšie

Bližšie informácie

[kkratings]

 

Čo Vám hrozí, ak nemáte VOP v súlade s aktuálnymi zákonmi?

V prvom rade Vám hrozia nepríjemnosti so zákazníkmi. Zákony sú postavené tak, že ak ich nedodržiavate, dávajú Vašim zákazníkom silné (a často až neracionálne) práva. Uveďme si tri príklady:

1. Predáte zákazníkovi tovar

Ak nemáte svoje VOP v súlade so zákonom, Váš zákazník má o 12 mesiacov dlhšiu lehotu na odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru. Celkovo má teda 12 mesiacov a 14 dní na to, aby Vám bez uvedenia dôvodu vrátil tovar. Čo je ešte horšie, je úplne jedno v akom stave Vám tovar vráti. Aj tak mu musíte vrátiť všetky peňažné prostriedky, ktoré ste od neho prijali (teda nielen cenu tovaru, ale aj poštovné a náklady na dopravu). A kto bude hradiť náklady spojené s vrátením tovaru? Opäť len Vy ako predávajúci.

2. Poskytnete zákazníkovi službu

Predstavte si, že poskytujete nejakú permanentnú službu svojim zákazníkom, za ktorú beriete pravidelné platby (mesačný paušál). Napríklad predplatné, platený vstup na časť svojho webu, možnosť používať webovú aplikáciu.

Do uplynutia 12 mesiacov a 14 dní od začatia užívania Vašich služieb, môže zákazník odstúpiť od zmluvy a žiadať vrátenie všetkých svojich platieb. A bude mať na to právo, ak Vaše VOP nebudú v súlade so zákonom. Týmto vlastne akoby darujete svojim zákazníkom rok užívania Vašej služby.

3. Predáte zákazníkovi elektronický obsah (softvér, ebook)

Elektronický obsah je typický tým, že sa dá ľahko kopírovať. Ak s ním obchodujete, určite sa snažíte neposkytnúť ho zákazníkovi celý dovtedy, kým zaň nezaplatí. Niečo také, ako odstúpenie od zmluvy a vrátenie elektronického obsahu zo strany zákazníka, aby ten mohol od Vás pýtať vrátenie peňazí, v zásade nemá zmysel.

Zákon na to myslí a pri kúpe elektronického obsahu zbavuje zákazníka práva na odstúpenie. Avšak len v prípade, ak máte VOP v súlade s ním. Ak nie, máte jednoducho smolu a riskujete, že budete musieť svojim zákazníkom vracať peniaze a oni si ponechajú Váš elektronický obsah.

Čo Vám hrozí ďalej? Rôzne sankcie a pokuty. V závislosti od toho, aké porušenie zákona u Vás zistia, môžete dostať pokutu 50 EUR, 300 EUR alebo dokonca aj 200.000 EUR. Ak u Vás úrady (Slovenská obchodná inšpekcia, Úrad na ochranu osobných údajov) nájdu jedno pochybenie, všimnú si ľahko aj ďalšie. Najmä ak celé svoje doterajšie VOP nemáte v súlade so zákonom. Tým sa môže celková pokuta rýchlo navýšiť do niekoľkých stoviek až tisícov eur.

Ako predísť vyššie uvedeným nepríjemnostiam?

Pomenovanie riešenia je veľmi jednoduché a stručné. Musíte si zosúladiť Vaše VOP s aktuálne platnými a účinnými zákonmi.

Realizácia tohto riešenia je už ale náročnejšia. Vaše VOP musia odzrkadľovať tú oblasť legislatívy, ktorá upravuje Váš biznis. Aká je táto oblasť? Zväčša veľmi rôznorodá. Sme tu však preto, aby sme ju pre Vás zadefinovali a na základe toho vytvorili pre Vás vhodné VOP.

Pre Vašu lepšiu predstavu toho, čo musia obsiahnuť VOP, Vám uvádzame, že VOP pre bežný eshop, ktorý predáva oblečenie, musia byť v súlade s Občianskym zákonníkom, zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku (tzv. zákon o eshopoch), zákonom o ochrane spotrebiteľa, zákonom o elektronickom obchode, zákonom o ochrane osobných údajov, zákonom o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a s ďalšími. Okrem toho by bolo vhodné poznať aspoň niektoré rozhodnutia Slovenskej obchodnej inšpekcie, aby ste vedeli, ako sú jednotlivé zákony aplikované v praxi pri výkone úradnej kontroly.

Nemajte ale obavy. Radi za Váš všetko urobíme a zodpovedne Vám pripravíme také VOP, ktoré Vám umožnia pokojne spávať.

Nami ponúkaná cena tejto služby je možno vyššia, ako u našej konkurencie poskytujúcej tzv. vzorové VOP pre eshopy. Máme však za to, že VOP pre eshopy nie sú dokumentom, ktorý je možné pripraviť ako vzorový. Bez vyhodnotenia Vášho biznisu a určenia zákonov, ktoré musia byť vo VOP zohľadnené, významne stúpa riziko, že VOP budú chybné. Zjednodušene povedané, vzorové VOP pre eshop Vám síce ušetria peniaze, ale určite Vám nezaručia pokojný spánok. Preto sme sa rozhodli k tejto problematike pristupovať vždy individuálne.

Nie je všetko len o VOP

Zákony Vám ukladajú aj také povinnosti, aké sa nedajú naplniť len vhodnou textovou úpravou VOP. Musíte napríklad zaslať svojim zákazníkom rôzne potvrdenia a poučenia. Váš web musí obsahovať konkrétne informácie o produkte alebo službe alebo priamo o Vás. Aj z tohto dôvodu Vás tzv. vzorové VOP pre eshopy nedokážu chrániť dostatočne, lebo ich kúpou zväčša nedostanete informáciu o ďalších zákonných povinnostiach.

My Vám takéto informácie poskytneme a poučíme Vás, na čo si musíte dať pozor a ako si máte správne nastaviť Váš web.

Ak Vás naše riešenie zaujalo, vyplnením formuláru nižšie nám môžete zaslať svoju nezáväznú objednávku.

Za objednanú právnu službu budete môcť zaplatiť prostredníctvom bankového prevodu v zmysle faktúry, ktorá Vám bude vystavená a doručená po odoslaní Vašej objednávky a po dohode o konečnej cene za právnu službu.

Vrátiť sa do e-§hopu