Prezentačný obrázok_Zbavenie sa daňovej licencie

Zbavenie sa daňovej licencie

Neplaťte zbytočne to, čo nemusíte. Povieme Vám, ako na to.

od 350 €  (konečná suma je predmetom dohody)

vhodné predovšetkým pre neaktívne (spiace) spoločnosti

vyberieme pre Vašu spoločnosť to najvhodnejšie právne riešenie

čím skôr všetko  stihneme urobiť, tým menšiu daňovú licenciu budete platiť

o

K nezáväznej objednávke prejdite nižšie

Bližšie informácie

Zbavenie sa daňovej licencie
3 2 hlasov

O čo ide?

Ten, kto má obchodnú spoločnosť, si je isto vedomý toho, že každý rok bude musieť štátu odviesť minimálnu daň v podobe daňovej licencie. Štát nezaujíma to, či je spoločnosť v strate, v zisku alebo či vôbec podniká a má nejaký obrat. A práve pre tú skupinu spoločností, ktoré nepodnikajú, máme riešenie, vďaka ktorému sa vyhnú daňovej licencii.

Riešenie, ktoré sme si pre Vás pripravili, máme odkonzultované aj s finančnou správou. Vašu spoločnosť uvedieme do právneho stavu, na ktorý sa vzťahuje zákonná výnimka, v rámci ktorej netreba platiť daňovú licenciu.

Pre koho je naše riešenie vhodné?

Predovšetkým pre neaktívne (spiace) spoločnosti, ktoré v predchádzajúcom kalendárnom roku nevyvíjali žiadnu alebo takmer žiadnu činnosť. Pokiaľ ani v tomto roku neočakávate výraznú zmenu podnikateľskej aktivity Vašej spoločnosti, mali by ste naše riešenie využiť.

Ak máte spoločnosť, ktorá je podnikateľsky aktívna, naše riešenie nie je pre Vás úplne ideálne.

O akom riešení je reč?

Právnych riešení, vďaka ktorým nebudete musieť platiť daňovú licenciu, je približne päť. Z nich sú pre väčšinu prípadov najpraktickejšie a najreálnejšie tieto dve.

1. Vstup spoločnosti do likvidácie

Najviac odporúčaným riešením pre neaktívnu spoločnosť je jej vstup do likvidácie. Odo dňa vstupu do likvidácie, ktorý si spoločnosť určuje sama, sa na ňu nebude vzťahovať daňová licencia.

V likvidácii môže byť spoločnosť jeden alebo aj dva roky. Veľkú podnikateľskú činnosť však vyvíjať nemôže.

Ak sa Vašej spoločnosti podarí neskôr podnikanie rozbehnúť (napríklad získate skvelú zákazku, o ktorej ste pred vstupom do likvidácie nemali vedomosť) alebo ak sa nebodaj medzičasom zruší daňová licencia, viete likvidáciu Vašej spoločnosti kedykoľvek vziať späť. Tým sa Vaša spoločnosť akoby znovu aktivuje a môžete ďalej riadne podnikať. Ak nič z uvedeného nenastane, likvidáciu ukončíte a Vašu spoločnosť vymažete z obchodného registra, čím nadobro zanikne.

2. Zlúčenie spoločnosti s inou spoločnosťou

Druhým najlepším riešením je zlúčenie dvoch spoločností. Oplatí sa najmä vtedy, ak máte viac neaktívnych spoločností, pričom každá z nich by mala samostatne platiť daňovú licenciu.

Zlúčenie je veľmi rýchly proces, ktorý sa dá stihnúť za jeden - dva týždne. Dobrou správou tiež je, že zlúčené spoločnosti sa v budúcnosti môžu opäť rozdeliť, pokiaľ to bude potrebné.

Toto riešenie, žiaľ, nemôžu využiť tí, ktorí majú len jednu spoločnosť a nepodarilo sa im nájsť žiadnu spriaznenú spoločnosť , s ktorou by mohli zlúčiť tú svoju.

Do kedy musíme všetko stihnúť?

Presný termín nie je stanovený. Čím skôr však vstúpite do právneho režimu, na ktorý sa daňová licencia nevzťahuje, tým menšiu daňovú licenciu budete musieť uhradiť. Určite sa Vám oplatí so svojim rozhodnutím dlho nečakať a namiesto toho radšej promptne konať.

Máte chuť na viac informácií?

Riešeniam, vďaka ktorým sa môžete vyhnúť plateniu daňovej licencie, sme sa venovali aj v dvoch článkoch v našich Právninách. Ak sa chcete dozvedieť viac, môžete si ich prečítať.

Kto nemusí platiť daňovú licenciu

O všetkých piatich právnych riešeniach, vďaka ktorým nebudete musieť platiť daňovú licenciu, sa dočítate v tomto článku. Je niektorá z nich použiteľná práve pre Vašu spoločnosť?

Čítať článok

Čo urobiť s eseročkou, ak nechcete platiť daňovú licenciu

V tomto článku sa dozviete viac informácií o troch najpraktickejších riešeniach pre Vašu spoločnosť, vďaka ktorým sa zbavíte povinnosti platiť daňovú licenciu. Nájdete tu aj sumár výhod a nevýhod jednotlivých riešení.

Čítať článok

Neplaťte daňovú licenciu, keď nemusíte. Vieme Vám pomôcť s potrebným právnym nastavením Vašej spoločnosti. Stačí, ak vyplníte nižšie uvedený formulár a zašlete nám nezáväznú objednávku. Posúdime, či je pre Vás možné zlúčenie spoločností, vstup do likvidácie alebo či je pre Vás vôbec niektoré z týchto riešení vhodné.

Do správy nám napíšte najmä odpovede na nasledovné otázky:

1. Podnikáte reálne s Vašou spoločnosťou a ak áno, v akom rozsahu?

2. Plánujete v nasledujúcom roku aktívne podnikať?

3. Našli ste si spriaznenú spoločnosť, s ktorou viete zlúčiť tú Vašu alebo máte sami viacero spoločností, ktoré chcete navzájom zlúčiť?

4. Má Vaša spoločnosť plusovú alebo mínusovú účtovnú hodnotu majetku? Ak plusovú, približne akú veľkú?

5. Má Vaša spoločnosť veriteľov? Ak áno, koľko približne (postačuje hrubý odhad)?

Radi by sme Vás informovali, že akákoľvek komunikácia medzi advokátom a jeho klientom je dôverná a zo zákona podlieha povinnosti mlčanlivosti. Preto pri tvorbe odpovedí, prosíme, uvádzajte pravdivé údaje.

Zrušenie (likvidácia) Vašej spoločnosti - nezáväzná objednávka

  • Vaše kontaktné údaje

  • Ďalšie informácie

  • Do tohto políčka môžete napísať aj ďalšie údaje a informácie o Vašej spoločnosti, ak to budete považovať za potrebné.
  •   Podmienky spolupráce

  •   Informácie o spracúvaní osobných údajov

Za objednanú právnu službu budete môcť zaplatiť prostredníctvom bankového prevodu v zmysle faktúry, ktorá Vám bude vystavená a doručená po odoslaní Vašej objednávky a po dohode o konečnej cene za právnu službu.

Vrátiť sa do e-§hopu