Oprava čelného skla z PZP
5 1 hlasov

Oprava čelného skla z PZP

Kto má právo na preplatenie opravy čelného skla z PZP?

Každý, komu bolo rozbité čelné sklo oproti idúcim vozidlom. Ak ste s druhým vodičom spísali Správu o nehode a on Vám v nej priznal svoju vinu, jeho poisťovňa Vám musí opravu preplatiť.

Poisťovňa Vám zrejme tvrdí, že ste škodu poriadne nepreukázali a nimi poistený vodič nemôže vedieť, či on spôsobil vymrštenie kamienka. Snaží sa tým len vyhnúť plateniu, ktoré dobre vie, že musí zaplatiť.

Čo hovoria súdy a NBS na postup poisťovní?

"Vymrštenie kameňa spod kolies iného motorového vozidla je okolnosť, ktorá má pôvod v prevádzke vozidla. Ak teda bola škoda spôsobená okolnosťami, ktoré majú pôvod v prevádzke motorového vozidla, ide o absolútnu objektívnu zodpovednosť za škodu a prevádzkovateľ sa za žiadnych okolností nemôže zbaviť svojej zodpovednosti za vznik takejto škody.

Národná banka Slovenska v roku 2013

"Aj škoda spôsobená na čelnom skle motorového vozidla kameňom alebo iným predmetom vymršteným kolesom iného motorového vozidla je škodou, ktorá bola spôsobená okolnosťou majúcou pôvod v prevádzke; zodpovednosti za túto škodu sa podľa § 428 veta prvá Občianskeho zákonníka nemožno zbaviť.

Najvyšší súd Slovenskej republiky v roku 2014

Chcete sa dozvedieť viac o argumentoch poisťovne a prečo nie sú správne? Prečítajte si náš článok:

Ako Vám vieme pomôcť?

Vieme zabezpečiť, aby ste dostali od poisťovne peniaze, ktoré Vám podľa zákona patria. Ako to dokážeme?

Poisťovňa Vám dobrovoľne nič nezaplatí. Inak by to už dávno urobila a Vy by ste nečítali tieto riadky. Ako advokátska kancelária Vás ale môžeme zastupovať v súdnom konaní. Podáme preto na poisťovňu žalobu. Využijeme špeciálny typ žaloby, ktorý Vám zabezpečí súdne konanie, ktoré je momentálne najrýchlejšie možné v našom právnom systéme. Poisťovne zvyknú zaplatiť už po oboznámení sa s našou žalobou, lebo vedia, že súdy rozhodujú v takýchto sporoch proti nim.

Aký je postup, ak chcete využiť našu pomoc?

Veľmi jednoduchý. Vyplníte náš webový formulár, my následne posúdime Vaše šance na úspech v súdnom spore a ak ich vyhodnotením ako veľmi nádejné, oznámime Vám cenu našich služieb. Ak s cenou budete súhlasiť, udelíte nám plnú moc a my podáme na poisťovňu žalobu.

Cena našich služieb sa počíta z hodnoty žalovanej sumy (ceny opravy čelného skla). Väčšinou ide o sumu od 50 do 150 eur. Nemusíte sa ale týchto nákladov obávať. Ak súd vyhráme, poisťovňa Vám ich preplatí v plnej výške. Nebudete teda vôbec stratový.

Pozrite si náš spoločný postup proti poisťovni v stručných bodoch >>>

Nemajte strach obrátiť sa na súd

Možno sa Vás pri čítaní predošlých riadkov zmocnil strach. Zrejme ste sa ešte s nikým nesúdili a máte preto obavy. Máte ich ale zbytočne. Jednak podať žalobu a stáť pred súdom nie je nič nebezpečné, a jednak všetko za Vás profesionálne vybavíme.

Typ súdneho sporu, ktorý budete mať s poisťovňou, sa takmer určite skončí ešte skôr, než vôbec budete musieť osobne predstúpiť pred súd. Zatiaľ každý z našich klientov dostal zaplatené len na základe podanej žaloby. Nič viac sme urobiť nemuseli.

Odpovede na ďalšie časté otázky našich klientov sa dozviete nižšie. Pod nimi nájdete aj aktuálne percento úspešnosti našich žalôb proti poisťovniam.

Často kladené otázky

Musím sa obrátiť len na súd, ak chcem získať peniaze od poisťovne? Nedá sa to aj nejako inak?

Žiaden iný orgán než súd nedokáže právne donútiť poisťovňu preplatiť Vám opravu čelného skla, pokiaľ sa poisťovňa nerozhodne preplatiť Vám ju dobrovoľne. Zo začiatku sme skúšali poisťovniam zasielať predžalobné výzvy alebo klienti nahlásili prípad aj Národnej banke Slovenska. Nič z toho nepomohlo. Poisťovne sa rozhýbali, až keď sme sa obrátili na súd. Dnes preto klientom neodporúčame strácať čas mimosúdnymi ťahanicami, ale odporúčame im obrátiť sa hneď na súd.

Koľko ma bude stáť podanie žaloby?

Výpočet nákladov na podanie žaloby je značne komplikovaný a vždy sa odvíja od výšky ceny opravy čelného skla. Preto Vám náklady vždy pred podaním žaloby presne vyčíslime. Nezabudnite, že ak súdny spor vyhráte, všetky Vaše náklady bude poisťovňa povinná Vám preplatiť.

Vaše náklady budú vždy pozostávať zo súdneho poplatku (ten je 6 % zo žalovanej sumy, ale minimálne 16,50 EUR) a z dvoch úkonov právnej služby. Aby ste mali aspoň hrubý odhad svojich nákladov, ako príklad Vám uvádzame tri cenové hladiny:

>   pri žalovanej sume 500 EUR je súdny poplatok 30 EUR a cena právnych služieb za podanie žaloby je 89,32 EUR

>   pri žalovanej sume 1.000 EUR je súdny poplatok 60 EUR a cena právnych služieb za podanie žaloby je 142,42 EUR

>   pri žalovanej sume 1.500 EUR je súdny poplatok 90 EUR a cena právnych služieb za podanie žaloby je 162,34 EUR

Bude mi stačiť len podanie žaloby na súd? Potom už poisťovňa uhradí, čo má?

V každom jednom prípade, ktorý sme doteraz mali, nám stačilo len podanie žaloby. Akonáhle sa s ňou poisťovňa oboznámila, požadovanú sumu vyplatila. Nevieme Vám ale so 100 % istotou garantovať, že poisťovňa sa takto zachová aj vo Vašom prípade. Nevidíme dôvod, aby tak neurobila, ale nie je v našej moci ovplyvniť jej správanie. Môžeme Vám ale zaručiť, že my budeme vytrvalo hájiť Vaše práva bez ohľadu na to, ako zareaguje poisťovňa na našu žalobu.

Na doplnenie ešte uvádzame, že našou žalobou budeme žiadať vydanie tzv. platobného rozkazu. Platobný rozkaz vydaný súdom je akousi formou zjednodušeného rozsudku. Súd po podaní našej žaloby postupuje tak, že buď platobný rozkaz nevydá a zašle poisťovni len samotnú žalobu, aby sa k nej mohla vyjadriť, alebo platobný rozkaz vydá a zašle ho poisťovni spolu aj s našou žalobou. V oboch prípadoch sa teda poisťovni dostane do rúk naša žaloba, z ktorej sa dozvie, z akých dôvodov ju žalujeme. A ako poisťovne reagujú? Zatiaľ nás vždy kontaktovali s otázkou, na aký účet môžu zaplatiť to, čo žiadame.

Čo sa bude diať, ak poisťovňa nepreplatí opravu čelného skla hneď po oboznámení sa so žalobou?

Takýto prípad sa nám zatiaľ nestal. Ak by ale poisťovňa nechcela uhradiť opravu čelného skla ani po oboznámení sa so žalobou, musela by sa brániť. To znamená, že by začal štandardný súdny proces. Pre Vás to bude znamenať toľko, že sa Vám zvýšia náklady na naše služby. Kým sa spor skončí, budete musieť zaplatiť ešte približne 1 až 2 krát toľko, čo ste platili pri podaní žaloby (ak ste pri podaní žaloby zaplatili napríklad 90 EUR, kým skončí spor, budete musieť zaplatiť ďalších približne 90 až 180 EUR).

Konečná cena nákladov za vedenie súdneho sporu závisí vždy od dĺžky jeho trvania. Tú si určuje každý sudca sám, preto ju nie je možné vopred presne určiť. Budeme Vás však o celom priebehu súdneho konania informovať a odhad Vašich nákladov upresňovať.

Dôležité je pre Vás ešte vedieť, že ak sa priebeh sporu skomplikuje, kedykoľvek môžete žalobu vziať späť a tým sami ukončiť súdne konanie. Dovtedy vzniknuté náklady Vám ale nik nepreplatí. Naopak, ak vydržíte a súdny spor nakoniec vyhráte, poisťovňa Vám bude povinná preplatiť všetky vzniknuté náklady.

Je výsledok na súde v môj prospech na 100 % istý?

Žiaden výsledok súdneho sporu nie je na 100 % istý. Každý spor rozhoduje sudca individuálne, a preto nikdy nemôžete s istotou vedieť, ako rozhodne.

Tento typ prípadov však súdy rozhodujú už roky konštantne v prospech poškodených a proti poisťovniam. Pokiaľ máte všetky podklady riadne zabezpečené (najmä Správu o nehode podpísanú vodičom – škodcom, kde si uznal svoju vinu) a my sme Vám po ich preskúmaní odporučili žalobu podať, nemáte sa čoho obávať. Šanca, že súd nedopadne dobre, je veľmi nízka.

Radi by sme Vám dali 100 % istotu, že spor vyhráte. Avšak nemôžeme tak urobiť. Môžeme Vám dať ale 100 % istotu, že ak sa na súd nakoniec neobrátite, poisťovňa Vám určite nepreplatí opravu Vášho čelného skla.

Čo ak súd prehrám?

Ako sme už uviedli, šanca, že súd rozhodne proti Vám, je veľmi nízka. Ak by sa tak ale naozaj stalo, musíte počítať s tým, že oprava Vášho čelného skla zostane nepreplatená, nikto Vám nevráti súdny poplatok, ktorý ste uhradili a nikto Vám nevráti náklady, ktoré ste minuli na právne služby.

Poisťovne nemávajú v takýchto súdnych sporoch právne zastúpenie advokátom. Takmer vždy ich zastupuje interný právnik, preto ďalšie náklady okrem vyššie spomenutých by ste už nemali mať. Ak by poisťovne ale predsa len mali právne zastúpenie advokátom, museli by ste zaplatiť aj náklady na ich advokáta. Tie by boli vyčíslené v takej istej výške, ako náklady na naše právne služby.

Ako dlho trvá, kým peniaze od poisťovne vysúdim?

Doba, kým peniaze vysúdite od poisťovne, závisí od rýchlosti konania súdu a je veľmi individuálna. Máme prípad, kedy klient už po 3 týždňoch po podaní žaloby mal peniaze od poisťovne na svojom účte. Je však aj taký prípad, kedy ani po 15-tich mesiacoch súd stále nedoručil našu žalobu poisťovni a my stále čakáme.

Na základe našich doterajších skúseností Vám ale vieme povedať, že môžete počítať s priemerným časom 4 – 7 mesiacov po podaní žaloby, kým peniaze od poisťovne dostanete.

Naša aktuálna úspešnosť pri žalobách proti poisťovniam je:

100 %

Prečítajte si skúsenosti a názory niektorých našich klientov:

Všetko prebehlo bez najmenších problémov

Spokojnosť, na začiatku vysvetlený očakávaný priebeh konania podľa reálnych skúseností, a to sa neskôr aj potvrdilo, všetko prebehlo bez najmenších problémov. Ďakujem.

Rado
12. februára 2019

100 % spokojnosť

100 % spokojnosť, odporúčam aj iným.

Igor z Prešova
2. februára 2019

Veľmi spokojný už od začiatku

S riešením celého sporu som bol veľmi spokojný už od začiatku. Judr. Hraška sa od začiatku snažil poradiť, reagoval veľmi promptne a profesionálne. Dúfam, že už nebudem nikdy musieť riešiť spor s poisťovňou, avšak ak by k tomu došlo, určite by som sa na Judr. Hraška obrátil opäť.

Pavol Magušín, Liptovský Mikuláš
1. februára 2019

Služby profesionálne a na úrovni

Som spokojný s Vašimi službami. Sú plne profesionálne a na úrovni. Vedel som o nekalých praktikách poisťovní už dávno, no pokiaľ sa človek nepopáli na vlastnej koži, tak si stále myslí, že nemu sa to stať nemôže. Poisťovňa UNIQA ma napreháňala pri dokladaní rôznych tlačív a potvrdení naozaj dosť a aj tak mi poistné plnenie nakoniec nechceli vyplatiť.

Som naozaj rád, že sa mi na internete, v tej chvíli, naskytol príspevok o Vašej činnosti v prospech občanov, ktorí majú podobný problém, ako ja.

Keby som mohol hodnotiť Vašu spoluprácu, ochotu a rady, tak na stupnici od 1 – 10 určite dostanete 10 bodov.

Andrej z Nitry
20. decembra 2018

Ako mi povedal na začiatku tak aj bolo

Super prístup, pán JUDr. Marek hraška mi pomohol a ako mi povedal na začiatku tak aj bolo!!! Ak bol nejaký problém hneď má upozornil. Veľmi som spokojná s týmto právnikom pretože chce pomôcť a nie ošklbať iný právnik chcel odomna sumu 4x väčšiu ako tuto pán Hraška. Som veľmi vďačná že som práve našla pána Hraška. Doporučujem 100% spokojnosť 🙂

Dana
19. decembra 2018