Oprava čelného skla z PZP

Kto má právo na preplatenie opravy čelného skla z PZP?

Každý, komu bolo rozbité čelné sklo oproti idúcim vozidlom. Ak ste s druhým vodičom spísali Správu o nehode a on vám v nej priznal svoju vinu, jeho poisťovňa vám musí opravu preplatiť.

Poisťovňa vám zrejme tvrdí, že ste škodu poriadne nepreukázali a nimi poistený vodič nemôže vedieť, či spôsobil vymrštenie kamienka práve on. Snaží sa tým len vyhnúť poistnému plneniu, ktoré musí zaplatiť.

Čo na postup poisťovní hovoria súdy a NBS?

"Vymrštenie kameňa spod kolies iného motorového vozidla je okolnosť, ktorá má pôvod v prevádzke vozidla. Ak teda bola škoda spôsobená okolnosťami, ktoré majú pôvod v prevádzke motorového vozidla, ide o absolútnu objektívnu zodpovednosť za škodu a prevádzkovateľ sa za žiadnych okolností nemôže zbaviť svojej zodpovednosti za vznik takejto škody.

Národná banka Slovenska v roku 2013

"Aj škoda spôsobená na čelnom skle motorového vozidla kameňom alebo iným predmetom vymršteným kolesom iného motorového vozidla je škodou, ktorá bola spôsobená okolnosťou majúcou pôvod v prevádzke; zodpovednosti za túto škodu sa podľa § 428 veta prvá Občianskeho zákonníka nemožno zbaviť.

Najvyšší súd Slovenskej republiky v roku 2014

Chcete sa dozvedieť viac o argumentoch poisťovne a prečo nie sú správne? Prečítajte si náš článok:

Ako vám vieme pomôcť?

Vieme zabezpečiť, aby ste dostali od poisťovne peniaze, ktoré vám podľa zákona patria. Ako to dokážeme?

Poisťovňa vám dobrovoľne nič nezaplatí. Inak by to už dávno urobila a vy by ste nečítali tieto riadky. Ako advokátska kancelária vás ale môžeme zastupovať v súdnom konaní. Podáme preto na poisťovňu žalobu. Využijeme špeciálny typ žaloby, ktorý vám zabezpečí najrýchlejšie možné súdne konanie v našom právnom systéme. Poisťovne zvyknú čiastku zaplatiť už po oboznámení sa s našou žalobou, lebo vedia, že súdy rozhodujú v takýchto sporoch proti nim.

Aký je postup, ak chcete využiť našu pomoc?

Veľmi jednoduchý. Stačí, ak vyplníte náš webový formulár. My následne posúdime vaše šance na úspech v súdnom spore a ak ich vyhodnotíme ako veľmi nádejné, oznámime vám cenu našich služieb. Ak s cenou budete súhlasiť, udelíte nám plnú moc a my podáme na poisťovňu žalobu.

Cena našich služieb sa počíta z hodnoty žalovanej sumy (ceny opravy čelného skla). Väčšinou ide o sumu od 60 do 180 eur. Nemusíte sa ale týchto nákladov obávať. Ak súd vyhráme, poisťovňa vám ich preplatí v plnej výške. Za naše služby teda nebudete platiť nič.

Pozrite si náš spoločný postup proti poisťovni v stručných bodoch >>>

Nemajte strach obrátiť sa na súd

Možno sa vás pri čítaní predošlých riadkov zmocnil strach. Zrejme ste sa ešte s nikým nesúdili a máte preto obavy. Tie sú ale zbytočné. Podať žalobu a stáť pred súdom nie je nič nebezpečné ani neobvyklé. Všetko potrebné za vás profesionálne vybavíme my.

Typ súdneho sporu, ktorý budete mať s poisťovňou, sa takmer určite skončí ešte skôr, než budete musieť osobne predstúpiť pred súd. Zatiaľ takmer každý z našich klientov dostal zaplatené len na základe podanej žaloby. Nič viac sme urobiť nemuseli.

Odpovede na ďalšie časté otázky našich klientov sa dozviete nižšie. Pod nimi nájdete aj aktuálne percento úspešnosti našich žalôb proti poisťovniam.

Často kladené otázky

Musím sa obrátiť len na súd, ak chcem získať peniaze od poisťovne? Nedá sa to aj nejako inak?

Žiaden iný orgán než súd nedokáže právne donútiť poisťovňu preplatiť vám opravu čelného skla, pokiaľ sa poisťovňa nerozhodne preplatiť vám ju dobrovoľne. Poisťovne nereagujú na predžalobné výzvy, ani na nahlásenie prípadu Národnej banke Slovenska zo strany klienta. Rozhýbu sa, až keď sa obrátime na súd. Dnes preto klientom neodporúčame strácať čas mimosúdnymi ťahanicami, ale radíme im obrátiť sa priamo na súd.

Koľko ma bude stáť podanie žaloby?

Výpočet nákladov na podanie žaloby je značne komplikovaný a vždy sa odvíja od výšky ceny opravy čelného skla. Preto vám náklady vždy pred podaním žaloby presne vyčíslime. Nezabudnite, že ak súdny spor vyhráte, všetky vaše náklady bude poisťovňa povinná preplatiť.

Vaše náklady budú vždy pozostávať zo súdneho poplatku (ten je 6 % zo žalovanej sumy, ale minimálne 16,50 EUR) a z dvoch úkonov právnej služby. Aby ste mali aspoň hrubý odhad svojich nákladov, ako príklad vám uvádzame tri cenové hladiny:

>   pri žalovanej sume 500 EUR je súdny poplatok 16,50 EUR a cena právnych služieb za podanie žaloby je 107,18 EUR s DPH

>   pri žalovanej sume 1.000 EUR je súdny poplatok 30 EUR a cena právnych služieb za podanie žaloby je 170,90 EUR s DPH

>   pri žalovanej sume 1.500 EUR je súdny poplatok 45 EUR a cena právnych služieb za podanie žaloby je 194,81 EUR s DPH

Bude mi stačiť len podanie žaloby na súd? Potom už poisťovňa uhradí, čo má?

Zatiaľ v každom jednom prípade (okrem jedného stále prebiehajúceho), ktorý sme doteraz mali, nám stačilo len podanie žaloby. Akonáhle sa s ňou poisťovňa oboznámila, požadovanú sumu vyplatila. Nevieme vám ale so 100 % istotou garantovať, že poisťovňa sa takto zachová aj vo vašom prípade. Nevidíme dôvod, aby tak neurobila, nie je však v našej moci ovplyvniť jej správanie. Môžeme vám ale zaručiť, že budeme vytrvalo hájiť vaše práva bez ohľadu na to, ako zareaguje poisťovňa na našu žalobu.

Na doplnenie ešte uvádzame, že našou žalobou budeme žiadať vydanie tzv. platobného rozkazu. Platobný rozkaz vydaný súdom je akousi formou zjednodušeného rozsudku. Súd po podaní našej žaloby postupuje tak, že platobný rozkaz buď nevydá a zašle poisťovni len samotnú žalobu, aby sa k nej mohla vyjadriť, alebo platobný rozkaz vydá a zašle ho poisťovni spolu aj s našou žalobou. V oboch prípadoch sa teda poisťovni dostane do rúk naša žaloba, z ktorej sa dozvie, z akých dôvodov ju žalujeme. A ako poisťovne reagujú? Zatiaľ nás takmer vždy kontaktovali s otázkou, na aký účet môžu zaplatiť sumu, ktorú žiadame.

Čo sa bude diať, ak poisťovňa nepreplatí opravu čelného skla hneď po oboznámení sa so žalobou?

Takýto prípad máme zatiaľ len jeden a stále prebieha, t.j. stále sme ho ešte neprehrali. Ak by aj u vás poisťovňa nechcela uhradiť opravu čelného skla ani po oboznámení sa so žalobou, musela by sa brániť. To znamená, že by začal štandardný súdny proces. Pre vás to bude znamenať, že sa vám zvýšia náklady na naše služby. Kým sa spor skončí, budete musieť zaplatiť ešte približne 1 až 2 krát toľko, čo ste platili pri podaní žaloby (ak ste pri podaní žaloby zaplatili napríklad 90 EUR, kým spor skončí, budete musieť zaplatiť ďalších približne 90 až 180 EUR).

Konečná cena nákladov za vedenie súdneho sporu závisí vždy od dĺžky jeho trvania. Tú si určuje každý sudca sám, preto ju nie je možné vopred presne určiť. Budeme vás však o celom priebehu súdneho konania informovať a odhad vašich nákladov priebežne upresňovať.

Dôležité je pre vás ešte vedieť, že ak sa priebeh sporu skomplikuje, kedykoľvek môžete žalobu vziať späť a tým sami ukončiť súdne konanie. Dovtedy vzniknuté náklady vám ale nik nepreplatí. Naopak, ak vydržíte a súdny spor nakoniec vyhráte, poisťovňa vám bude povinná preplatiť všetky vzniknuté náklady.

Je výsledok na súde v môj prospech na 100 % istý?

Žiaden výsledok súdneho sporu nie je na 100 % istý. Každý spor posudzuje sudca individuálne, a preto nikdy nemôžete s istotou vedieť, aké bude jeho rozhodnutie.

Tento typ prípadov však súdy rozhodujú už roky konštantne v prospech poškodených a proti poisťovniam. Pokiaľ máte všetky podklady riadne zabezpečené (najmä Správu o nehode podpísanú vodičom – škodcom, kde si uznal svoju vinu) a my sme vám po ich preskúmaní odporučili žalobu podať, nemáte sa čoho obávať. Šanca, že súd nedopadne dobre, je veľmi nízka.

Radi by sme vám dali 100 % istotu, že spor vyhráte. To však urobiť nevieme. Môžeme vám ale dať 100 % istotu, že ak sa na súd neobrátite, poisťovňa vám opravu čelného skla určite nepreplatí.

Čo ak súd prehrám?

Ako sme už uviedli, šanca, že súd rozhodne proti vám, je veľmi nízka. Ak by sa tak ale naozaj stalo, musíte počítať s tým, že oprava vášho čelného skla zostane nepreplatená. Nikto vám nevráti súdny poplatok, ktorý ste uhradili a nikto vám nevráti náklady, ktoré ste minuli na právne služby.

Poisťovne nemávajú v takýchto súdnych sporoch právne zastúpenie advokátom. Takmer vždy ich zastupuje interný právnik, preto by ste už nemali mať žiadne ďalšie náklady (okrem vyššie spomenutých). Ak by poisťovne ale predsa len mali právne zastúpenie advokátom, museli by ste zaplatiť aj náklady na ich advokáta. Tie by boli vyčíslené v takej istej výške, ako náklady na naše právne služby.

Ako dlho trvá, kým peniaze od poisťovne vysúdim?

Čas, za ktorý od poisťovne dostanete peniaze, závisí od rýchlosti konania súdu. Tá je veľmi individuálna. Poznáme prípady, kedy klient dostal peniaze od poisťovne už 3 týždne po podaní žaloby. Stretli sme sa ale už aj s tým, že súd ani po 15-tich mesiacoch nedoručil našu žalobu poisťovni a my stále čakáme.

Na základe našich doterajších skúseností vám ale vieme povedať, že môžete počítať s priemerným časom 2 – 3 mesiace po podaní žaloby, kým peniaze od poisťovne dostanete.

Naša aktuálna úspešnosť pri žalobách proti poisťovniam je:

100 %

Máte ďalšie otázky a nejasnosti? Zavolajte nám:

0907 713 985

Prečítajte si skúsenosti a názory niektorých našich klientov:

Veľká spokojnosť

Veľká spokojnosť. Všetko dostatočne vysvetlené a výsledok podľa očakávania.

Milan Putiš zo Žiaru n. Hronom
20. augusta 2019

Spor s poisťovňou bol rýchlo a kladne vyriešený

Ďakujem za spoluprácu, spor s poisťovňou bol rýchlo a kladne vyriešený, tak ako predpokladal pán Hraška.

Ján Krošlák
13. augusta 2019

Súdny spor vyriešený z domu

Všetko prebehlo rýchlo a bez problémov. Súdny spor vyriešený z domu, takže sa nieje na čo sťažovať. Určite môžem len odporučiť.

Andrej zo Zvolena
12. augusta 2019

Komunikácia, ústretovosť, dostatočné vysvetlenie problematiky, okamžité reakcie

Ďakujem za poskytnutie služieb advokátskej kancelárie JUDr Marek Hraška. 100% spokojnosť. O každom posuve – priebehu sporu ma informoval. Komunikácia, ústretovosť, dostatočné vysvetlenie problematiky, okamžité reakcie – proste tento pán vie čo robí. Keď mi prišlo oznámenie z poisťovne o ukončení škodovej udalosti bez poistného plnenia som kontaktoval pána JUDr Mareka Hraška. Všetko ochotne, dostatočne vysvetlil, poslal som mu potrebné dokumenty a ostatné nechal na ňom. Po mesiaci a pol som mal súdny spor s poisťovňou uzavretý v MÔJ PROSPECH. Vrelo odporúčam využitie služieb advokátskej kancelárie JUDr Marek Hraška. Ešte raz veľké ďakujem.

Mário
6. augusta 2019

Veľmi oceňujem úsporu času

Dobrý deň,

na advokátsku kanceláriu pána JUDr. Mareka Hrašku som sa obrátil po neúspešnom vymáhaní sumy za výmenu čelného skla od poisťovne. Poistnú udalosť, ktorej som bol účastníkom, som sa pokúšal vyriešiť cez PZP vinníka. Poisťovňa mi odmietla vyplatiť sumu z dôvodu, že daná škoda nebola preukázateľne spôsobená prevádzkou vozidla vinníka – napriek tomu, že som mal formulár škodovej udalosti podpísaný vinníkom a všetky dokumenty boli odovzdane poisťovni načas.

Následne som sa obrátil na advokátsku kanceláriu JUDr. Hrašku, kde mi bolo jasne vysvetlené, aké sú moje možnosti. Komunikácia prebiehala profesionálne cez maily. Telefonický hovor sme absolvovali len raz. Veľmi oceňujem úsporu času, ktorá týmto prístupom vznikla. Odpovede boli jasne, promptné a takpovediac namieru. Boli mi jasne vysvetlené všetky riziká a práva. Rád by som zdôraznil, že postup vymáhania sumy od poisťovne prebiehal rovnako ako mi ho p. JUDr. Hraška vopred komunikoval.

Advokátsku kanceláriu JUDr. Mareka Hrašku by som určite odporučil aj iným poškodeným.

Ďakujem

Martin z Bratislavy
19. júna 2019

Prijatá platba od poisťovne v plnej výške aj s poplatkami

K dnešnému dňu bola prijatá platba od poisťovne v plnej výške aj s poplatkami. Som skutočne milo prekvapený jednaním p. JUDr. Hrašku. Skutočný profesionál, môžem vrelo odporučiť.

MSH s.r.o.
19. júna 2019

Komunikácia prebiehala rýchlo a vždy ochotne

Som veľmi spokojná so spoluprácou s pánom Judr. Marek Hraška. Je to veľmi ochotný právnik s ľudským prístupom. Komunikácia prebiehala rýchlo a vždy ochotne reagoval na všetko , čo som potrebovala vedieť. Určite ho odporúčam každému kto potrebuje pomoc . Ešte raz mu aj touto cestou chcem veľmi pekne poďakovať.

Marcela z Prievidze
11. júna 2019

Odporúčam každému

Vyjadrujem veľkú spokojnosť so službou pána JUDr. Mareka Hrašku, odporúčam každému pri problémoch s takýmito podvodníckymi poisťovňami ako je (…), ešte raz ďakujem a prajem veľa pracovných úspechov.

Kamil z Rožňavy
10. júna 2019

Určite doporučujem

Ďakujem pekne, spokojnosť na 100%.
Určite doporučujem využiť služby.

Stano z Trnavy
28. marca 2019

Nenechajte sa odradiť poisťovňou

Právne služby advokátskej kancelárie JUDr. Mareka Hraška hodnotím na vysokej profesionálnej úrovni z hľadiska rýchleho
vybavenia všetkých potrebných náležitostí môjho právneho sporu. Veľmi mi to ušetrilo čas z hľadiska on-line komunikácie,
čo považujem za veľké plus tejto advokátskej kancelárie. Preto ak vám na vašom vozidle vznikne škoda odletením kameňa do skla od iného vozidla a zistíte vinníka, nenechajte sa odradiť poisťovňou o neuznaní vašej škody, ale vždy sa obráťte na právnu pomoc, pretože je tu veľká šanca, že tento spor bude uznaný vo váš prospech tak, ako bol uznaný aj môj v spolupráci s advokátskou kanceláriou JUDr.Mareka Hraška.

Marta, Nová Dubnica
26. februára 2019

Všetko prebehlo bez najmenších problémov

Spokojnosť, na začiatku vysvetlený očakávaný priebeh konania podľa reálnych skúseností, a to sa neskôr aj potvrdilo, všetko prebehlo bez najmenších problémov. Ďakujem.

Rado
12. februára 2019

100 % spokojnosť

100 % spokojnosť, odporúčam aj iným.

Igor z Prešova
2. februára 2019

Veľmi spokojný už od začiatku

S riešením celého sporu som bol veľmi spokojný už od začiatku. Judr. Hraška sa od začiatku snažil poradiť, reagoval veľmi promptne a profesionálne. Dúfam, že už nebudem nikdy musieť riešiť spor s poisťovňou, avšak ak by k tomu došlo, určite by som sa na Judr. Hraška obrátil opäť.

Pavol Magušín, Liptovský Mikuláš
1. februára 2019

Služby profesionálne a na úrovni

Som spokojný s Vašimi službami. Sú plne profesionálne a na úrovni. Vedel som o nekalých praktikách poisťovní už dávno, no pokiaľ sa človek nepopáli na vlastnej koži, tak si stále myslí, že nemu sa to stať nemôže. Poisťovňa UNIQA ma napreháňala pri dokladaní rôznych tlačív a potvrdení naozaj dosť a aj tak mi poistné plnenie nakoniec nechceli vyplatiť.

Som naozaj rád, že sa mi na internete, v tej chvíli, naskytol príspevok o Vašej činnosti v prospech občanov, ktorí majú podobný problém, ako ja.

Keby som mohol hodnotiť Vašu spoluprácu, ochotu a rady, tak na stupnici od 1 – 10 určite dostanete 10 bodov.

Andrej z Nitry
20. decembra 2018

Ako mi povedal na začiatku tak aj bolo

Super prístup, pán JUDr. Marek hraška mi pomohol a ako mi povedal na začiatku tak aj bolo!!! Ak bol nejaký problém hneď má upozornil. Veľmi som spokojná s týmto právnikom pretože chce pomôcť a nie ošklbať iný právnik chcel odomna sumu 4x väčšiu ako tuto pán Hraška. Som veľmi vďačná že som práve našla pána Hraška. Doporučujem 100% spokojnosť 🙂

Dana
19. decembra 2018

Aj vám vieme pomôcť so získaním vašich peňazí od poisťovne. Stačí vyplniť jednoduchý formulár a všetko ostatné za vás urobíme my.

Vyplnenie formulára vám bude trvať len 3 - 4 minúty.

Chcete sa dozvedieť viac podrobností o našom spoločnom postupe proti poisťovni? Nájdete ich tu:

Pred začatím vypĺňania formulára vám odporúčame pripraviť si skeny (fotky) nasledovných dokumentov, ktoré do formulára vložíte ako jeho prílohu (na jeho 2. strane):

>   Správu o nehode, ktorú ste podpísali s druhým vodičom

>   Veľký technický preukaz (vášho) poškodeného vozidla

>   Faktúru alebo paragon vystavený za opravu čelného skla

>   Bloček alebo výpis z bankového účtu potvrdzujúci, že opravu čelného skla ste zaplatili

>   List od poisťovne, na základe ktorého ste sa dozvedeli, že vám nepreplatí opravu čelného skla