Postup proti poisťovni

Aby ste vedeli presne, ako využiť našu pomoc,

zhrnuli sme vám v bodoch, ako bude prebiehať naša komunikácia:

Najskôr vyplníte formulár, ktorý nájdete nižšie na tejto stránke. Chceli by sme vás poprosiť, aby ste údaje vyplnili poctivo a správne, nakoľko ich použijeme v dokumentoch predkladaných súdu (v žalobe, v plnomocenstve). Do formulára priložíte aj skeny (fotky) dokumentov, ktoré ohľadom škodovej udalosti máte (napríklad Správu o nehode, faktúru za opravu čelného skla, vyjadrenie poisťovne).

Po odoslaní formulára posúdime vaše dokumenty a šance na úspech. Ak ich vyhodnotíme pozitívne, pošleme vám vyčíslenie vašich nákladov. To bude obsahovať výšku súdneho poplatku, ktorý budete platiť súdu a výšku našej odmeny za právne služby.

Následne sa sami rozhodnete, či sa chcete za daných podmienok súdiť. Ak áno, zašleme vám zálohovú faktúru (vyčíslenú len na odmenu za naše služby; súdny poplatok platíte súdu až po podaní žaloby) a splnomocnenie. Zálohovú faktúru zaplatíte, splnomocnenie podpíšete a doručíte nám ho poštou na určenú adresu.

­

Po zaplatení zálohovej faktúry a po doručení splnomocnenia pripravíme a podáme žalobu. To je všetko. Potom už budeme čakať len na súd. Celé súdne konanie budeme sledovať a o jeho priebehu vás informovať.

Teraz vám stačí už len vyplniť formulár nižšie.

Vyplnenie formulára vám bude trvať len 3 – 4 minúty.

Pred začatím vypĺňania formulára Vám odporúčame pripraviť si skeny (fotky) nasledovných dokumentov, ktoré do formulára vložíte ako jeho prílohu (na jeho 2. strane):

>   Správu o nehode, ktorú ste podpísali s druhým vodičom

>   Veľký technický preukaz (vášho) poškodeného vozidla

>   Faktúru alebo paragon vystavený za opravu čelného skla

>   Bloček alebo výpis z bankového účtu potvrdzujúci, že opravu čelného skla ste zaplatili

>   List od poisťovne, na základe ktorého ste sa dozvedeli, že Vám nepreplatí opravu čelného skla
Späť na úvodnú stránku služby