Právo vrátiť darček z e-shopu aj po 12-tich mesiacoch

Štatistiky jednoznačne dokazujú, že nakupovanie cez internet je každým rokom populárnejšie. Mnohí z nás nakupujú aj vianočné darčeky svojim blízkym práve v e-shopoch. Ušetríme tým veľa času a aj peňazí. Ďalšou výhodou je, že nechcený alebo poškodený tovar môžeme bezdôvodne vrátiť do 14 dní. Problém však nastane, ak nechcený darček kúpite podstatne skôr, než dôjde k jeho rozbaleniu pod vianočným stromčekom. Okrem nemilého prekvapenia navyše zistíte, že Vám už uplynula aj 14-dňová lehota na jeho bezproblémové vrátenie. Počuli ste už ale, že možno práve Vy máte právo vrátiť nechcený darček po dobu dlhšiu ako 12 mesiacov?

  1. Stručný prehľad článku

    E-shopy sú od tohto roku podľa zákona č. 102/2014 Z. z. povinné poskytnúť rôzne informácie svojim zákazníkom a poučiť ich o ich právach (najmä o práve odstúpiť od zmluvy).

    Ak si túto povinnosť nesplnia, zákazník môže bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy, vrátiť kúpený tovar a žiadať vrátenie peňazí až 12 mesiacov a 14 dní od kúpenia si tovaru.

    Náklady na vrátenie tovaru (dopravu) v takomto prípade takisto znáša e-shop. E-shop sa dokonca nemôže brániť ani tým, že tovar bol už používaný. Aj tak musí vrátiť celú sumu, ktorú od zákazníka pôvodne prijal.

    Viac podrobností nájdete v článku nižšie.

Povinnosti e-shopu a dvojaká lehota na vrátenie tovaru.

V roku 2014 bol prijatý zákon, ktorý významne upravuje predaj tovaru a služieb v e-shopoch. Konkrétne ide o zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

E-shopy sú podľa spomínaného zákona od 13.06.2014 povinné poskytnúť na svojom webe rôzne informácie svojim zákazníkom a poučiť ich o ich právach. Zákazník musí napríklad vedieť, aká firma prevádzkuje e-shop, na koho sa môže obrátiť v prípade reklamácie alebo kedy a za akých podmienok má právo vrátiť objednaný tovar.

Ak si e-shop tieto svoje povinnosti splní, Vy ako zákazník môžete tovar vrátiť do 14 dní bez udania dôvodu. E-shop je povinný Vám vrátiť peniaze (to, samozrejme, neplatí, ak by ste chceli vrátiť poškodený tovar). Inak povedané, nič zásadné sa nemení oproti doterajšej praxi.

Pokiaľ si ale e-shop svoje zákonné povinnosti nesplní, tovar budete môcť vrátiť bez udania dôvodu až do uplynutia 12-tich mesiacov a 14 dní, od kedy Vám bol tovar doručený. Máte teda 12 mesiacov navyše. Rovnako môžete žiadať aj o vrátenie peňazí. Naše skúsenosti sú také, že mnohé e-shopy ešte nemajú vedomosť o zákone č. 102/2014 Z. z. a svoje weby a všeobecné obchodné podmienky mu nemajú prispôsobené.

Ako vrátiť tovar?

Tovar môžete vrátiť po tom, čo odstúpite od zmluvy. Kúpou tovaru ste uzavreli kúpnu zmluvu s e-shopom a práve od tejto je potrebné odstúpiť.

Od zmluvy odstúpite tak, že e-shopu doručíte svoje oznámenie o odstúpení. Takéto vzorové oznámenie si môžete zadarmo stiahnuť aj na našej stránke priamo TU.

V oznámení o odstúpení vyplníte svoje osobné údaje, číslo objednávky, druh tovaru a prípadne ďalšie nevyhnutné údaje. Po vyplnení ho môžete poslať e-shopu priamo mailom. Z právneho hľadiska by však bolo vhodné, keby ste si ho najskôr vytlačili, podpísali, naskenovali a až potom ho poslali e-shopu mailom. Z hľadiska právnej istoty by bolo najideálnejšie ho poslať v písomnej podobe obyčajnou poštou.

PRAKTICKÁ PRÁVNA RADA:

Ak budete posielať oznámenie o odstúpení poštou, pošlite ho doporučene s doručenkou, aby ste mali dôkaz, že zásielka bola e-shopu skutočne doručená. V prípade zasielania oznámenia o odstúpení mailom, pred odoslaní nastavte funkciu, vďaka ktorej Vám príde potvrdenie o doručení a prečítaní mailu zo strany e-shopu.

Keď je už oznámenie o odstúpení doručené e-shopu, môžete mu vrátiť tovar. Podľa zákona platí, že by ste mali tovar vrátiť do 14 dní odo dňa, kedy ste odstúpili od zmluvy. Odporúčame Vám však počkať s vrátením tovaru minimálne dovtedy, kým e-shop aspoň nejako zareaguje na Vaše odstúpenie a Vy budete poznať jeho postoj k celému prípadu.

Vrátenie peňazí a platenie dopravy

Pri vracaní tovaru je určite veľmi dôležité vedieť, kedy Vám má e-shop vrátiť peniaze a koľko. Takisto je dôležitá otázka, kto hradí dopravu, ktorou vraciate tovar e-shopu (ak ho nevrátite osobne).

E-shop má lehotu 14 dní na to, aby Vám vrátil peniaze. Je povinný Vám vrátiť nie len cenu za tovar, ale aj náklady na dopravu, dodanie a poštovné. Náklady na dopravu a poštovné Vám vrátiť e-shop nemusí, ak si u neho bežne môžete vyzdvihnúť tovar osobne. Vtedy sa považuje Vaša žiadosť o doručenie tovaru dopravcom za určitý „luxus“, preto Vám e-shop tieto náklady vracať nemusí.

V súvislosti s vrátením ceny je ešte dôležité uviesť, že ak Vás e-shop podľa nového zákona nepoučil o Vašich právach (konkrétne o práve odstúpiť od zmluvy) a Vy mu vraciate opotrebovaný tovar, aj tak máte právo na vrátenie celej ceny, ktorú ste zaplatili.

Ako sme už uviedli vyššie, po odstúpení od zmluvy ste povinný vrátiť tovar e-shopu. Kým tento tovar nebude vrátený, dovtedy Vám e-shop nemusí vrátiť peniaze. 14-dňová lehota na vrátenie peňazí sa e-shopu predlžuje až do momentu vrátenia tovaru.

Odpoveď na otázku, kto platí prepravu za tovar, ktorý vraciate po odstúpení od zmluvy, je nasledovná. Ak si e-shop splnil svoje zákonné povinnosti, hradíte si náklady na vrátenie tovaru (dopravu) sami. Ak si ale e-shop nesplnil svoje zákonné povinnosti, musí Vám náklady na vrátenie tovaru dodatočne preplatiť.

Ako ľahko zistiť, či si e-shop splnil svoje povinnosti?

Zrejme nikomu z Vás sa nechce podrobne študovať zákon č. 102/2014 Z. z. a kontrolovať všeobecné obchodné podmienky e-shopu, či sú v súlade s ním. Preto Vám dáme dva tipy, ako jednoducho zistiť, či Váš e-shop vôbec pozná nový zákon č. 102/2014 Z. z., či má nastavený svoj web v súlade s ním, a teda či si (s najväčšou pravdepodobnosťou) splnil voči Vám svoje zákonné povinnosti.

Prvý tip; tlačítko na objednávkovom formulári v e-shope musí mať text „Objednávka s povinnosťou platby“ alebo niečo veľmi tomu podobné. Zákazník musí mať informáciu, že si objednáva niečo, za čo sa platí. Nestačí teda len text „Odoslať“ alebo „Objednať“. Ak Váš e-shop požadovaný text na tlačítku nemá, zrejme nepozná ani nový zákon a Vy budete mať čas na vrátenie tovaru 12 mesiacov a 14 dní.

Druhý tip; e-shop je povinný Vám zaslať potvrdenie o tom, že Vás podľa zákona informoval a poučil o Vašich právach. Má tak urobiť najneskôr pri doručení tovaru. V praxi sa to realizuje tak, že v potvrdzovacom maily, ktorý býva doručený obratom po odoslaní objednávky, sa zákazníkom doručia aj všeobecné obchodné podmienky a iné dokumenty, kde sú uvedené všetky potrebné informácie a poučenia. Tieto sú buď v prílohe potvrdzovacieho mailu alebo v texte mailu sa nachádza link, z ktorého si dané dokumenty môže zákazník stiahnuť. Ak ste takýto potvrdzovací mail nedostali, Váš e-shop pravdepodobne nepozná nový zákon a Vy máte čas na vrátenie tovaru 12 mesiacov a 14 dní. Vždy si ale ešte preverte, či Vám potrebné dokumenty neboli náhodou doručené spolu s tovarom.

Nechajte si poradiť:

Obrátili ste sa na svoj e-shop a nechce Vám priznať Vaše práva? Môžete sa na nás obrátiť so svojimi otázkami cez Online poradňu. Veľmi radi Vám pomôžeme.

Alebo naopak, ste vlastníkom e-shopu a radi by ste si zosúladili Vaše všeobecné obchodné podmienky s novým zákonom, aby ste nemuseli vracať peniaze svojim zákazníkom aj po 12-tich mesiacoch od kúpi tovaru alebo služby? Využite našu právnu službu v Právnom e-§hope s názvom “Všeobecné obchodné podmienky pre eshopy“.

Klientska zóna

Už ste členom našej Klientskej zóny? Nie? To nás mrzí. Členom našej Klientskej zóny pravidelne zasielame prehľad o nových zákonoch spolu s ich stručným popisom. Zároveň ich upovedomíme, keď na našom webe publikujeme nový článok. Neprichádzajte o tieto informácie. Vstúpte aj vy zadarmo do Klientskej zóny:

 

Viac informácií o Klientskej zóne nájdete TU.

Pomohol vám tento článok? Možno ním pomôžete aj vašim známym. Stačí ho len zdieľať: