Registrácia konečného užívateľa výhod do obchodného registra
5 1 hlasov

Registrácia konečného užívateľa výhod do obchodného registra

Nedávna novelizácia Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti so sebou priniesla povinnosť zapísať do obchodného registra tzv. konečného užívateľa výhod pri takmer každej obchodnej spoločnosti. Nedodržanie tejto povinnosti je sankcionované pokutou vo výške 3.310,- EUR.

Nemusíte sa ale obávať. Ide o jednoduchú administratívnu záležitosť, s ktorou Vám radi pomôžeme.

Kto si musí zapísať konečného užívateľa výhod do obchodného registra?

Prakticky každá obchodná spoločnosť, ktorá vznikla pred 01.11.2018. Iba právnické osoby, ktoré sú subjektom verejnej správy alebo sú emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, nemusia zapisovať svojho konečného užívateľa výhod do obchodného registra.

Ak obchodujete s verejným sektorom, takmer určite ste evidovaný v Registri partnerov verejného sektora (RPVS), kde sa konečný užívateľ výhod tiež zapisuje. Lenže uvedenie konečného užívateľa výhod v RPVS Vám nenahradzuje túto novú povinnosť. Svojho konečného užívateľa výhod musíte osobitne zapísať aj do obchodného registra. Uvedené platí aj opačne. Ak máte zapísaného konečného užívateľa výhod v obchodnom registri a chcete obchodovať s verejným sektorom, musíte sa zaregistrovať aj do RPVS.

Do kedy je potrebné zapísať konečného užívateľa výhod do obchodného registra?

Končeného užívateľa výhod je potrebné zapísať do obchodného registra najneskôr do 31.12.2019. Čím skôr to však vybavíte, tým skôr môžete túto záležitosť pustiť z hlavy. Nenechávajte si ju preto na hektický záver roka.

Novozakladané obchodné spoločnosti zapisujú svojich konečných užívateľov výhod do obchodného registra už pri svojom prvom zápise. Robia tak už od 01.11.2018.

Kto je konečným užívateľom výhod a ako ho určiť?

Ak ste zistili, že Vaša spoločnosť si musí zaregistrovať konečného užívateľa výhod, musíte vedieť, ako ho určiť. Komplikované právne definície sme Vám čo najviac zjednodušili. Po ich prečítaní zistíte, že to nie je až také zložité.

Končeným užívateľom výhod je minimálne jedna fyzická osoba, ktorá spĺňa aspoň jednu z týchto podmienok:

má podiel na základnom imaní spoločnosti minimálne 25 % (či už priamo alebo nepriamo)

má podiel na hlasovacích právach v spoločnosti minimálne 25 % (či už priamo alebo nepriamo)

má právo na hospodársky prospech (zisk) dosiahnutý z činnosti spoločnosti najmenej vo výške 25 %

má právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán (napr. konateľa), dozorný orgán alebo akéhokoľvek ich člena

iným spôsobom ovláda spoločnosť

Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa tieto kritériá, za konečných užívateľov výhod sa považujú členovia vrcholového manažmentu spoločnosti (konateľ, členovia predstavenstva, prokurista).

Ako vidíte, určenie končeného užívateľa výhod bude väčšinou veľmi jednoduché. Pri s.r.o., ktorá má jedného konateľa a spoločníka, je ním práve táto osoba. Ak má s.r.o. troch rovnocenných spoločníkov, všetci traja sú konečnými užívateľmi výhod.

Zodpovednosť za správne určenie konečného užívateľa výhod leží na právnickej osobe, ktorá ho do obchodného registra zapisuje. Odporúčame Vám preto pri komplikovanejších vlastníckych štruktúrach spoločností alebo iných organizácií postupovať pozorne, aby ste identifikovali všetkých konečných užívateľov výhod. Ak s tým budete mať predsa len problém, môžete využiť aj konzultáciu s našou kanceláriou za doplnkový poplatok 30,- EUR.

Na záver ešte uvádzame odpoveď na jednu otázku, ktorá Vás možno trápi. Údaje o konečnom užívateľovi výhod budú zapísané do neverejnej časti obchodného registra. Bude teda o nich vedieť len obchodný register a nebudú sa nikde zverejňovať podobne, ako sa to napríklad robí pri rodnom čísle konateľov.

Ako to všetko ľahko a rýchlo vybavíte?

Ľahko a rýchlo to určite pôjde cez našu kanceláriu. Postup je nasledovný:

1. Vyplníte formulár nachádzajúci sa nižšie. Máte ho vyplnený za 3 – 5 minút.

2. My Vám následne emailom doručíme našu plnú moc a faktúru.

3. Plnú moc si vytlačíte, podpíšete (nemusíte osvedčovať podpis), naskenujete a pošlete nám ju emailom späť.

4. Do 24 hodín po doručení plnej moci a po zaplatení faktúry podáme návrh na zápis Vášho konečného užívateľa výhod do obchodného registra.

HOTOVO, VYBAVENÉ!

PLAN - PRICE

Description

REGISTRÁCIA


za symbolických  19,- EUR

Snažíme sa pre Vás hľadať čo najlacnejšie riešenia.


Hlavne ak ide o ďalšie povinnosti voči štátu.


Našu službu Vám preto ponúkame za symbolickú cenu.

KONZULTÁCIA


navyše 30,- EUR

Neviete určiť, kto je u Vás konečným užívateľom výhod?


Spojíme sa s Vami a určíme ho spoločne.


Konzultáciu si viete doobjednať priamo vo formulári nižšie.