Spíšte si závet

Uvažovali ste niekedy nad  tým, čo sa stane s Vašim majetkom, ak zomriete? Máte predstavu, kto po Vás zdedí plody Vašej celoživotnej práce? Viete, komu by ste po smrti rozdelili svoj majetok? Viete, naopak, komu svoj majetok určite nechcete po smrti ponechať?  Ak ste aspoň na jednu z úvodných otázok odpovedali áno a máte záujem pomôcť si z pohodlia Vašej obývačky, ste na správnej adrese.

„V živote sú všetci rovní; smrť dáva vynikajúcim vyniknúť.“
G.B. Shaw

Určite ste sa aj Vy stretli vo Vašom okolí so životnými situáciami, kedy práve majetkové pomery po smrti blízkeho človeka spôsobili v rodine nemalé rozkoly či sváry. Najmä priami potomkovia nebohého (deti, vnúčatá) nie sú vždy spokojní s tým, ako v dedičskom konaní notár prerozdelil majetok. Ten však koná vždy podľa zákona a v zmysle platnej legislatívy. Nemôže rozhodovať podľa sympatií alebo zásluh. Ako to zmeniť? Čo urobiť keď máte záujem majetok prerozdeliť podľa svojich predstáv?

Odpoveď na všetky uvedené otázky je napísaná hneď na začiatku, a síce „Spíšte si závet.“

Nepochybne najlepším riešením prerozdelenia majetku ešte počas života je spísanie riadneho závetu, testamentu. Správne napísaný závet vylučuje akékoľvek pochybnosti napríklad o tom, čo, komu a koľko po smrti pripadne. Každý človek by mal podľa nás rozhodovať o tom, ako naloží so svojím majetkom. V prípade, ak tak nespraví ponecháva na štát, resp. na zákon, aby o jeho majetku rozhodoval. Štát pritom nevie, kto sa o Vás pred smrťou najviac staral, kto Vás počas života mal skutočne rád a trávil s Vami voľné chvíle. Štát preto môže rozdeliť Váš majetok medzi dedičov v súlade so zákonom, no napriek tomu nespravodlivo.

Podľa zákona z Vášho dedičstva možno nezíska nič Vaša obľúbená neter alebo synovec alebo osoba, ktorá je Vám takou blízkou, že ju fakticky považujete za člena rodiny. Zákon ju však za člena rodiny nepovažuje, a preto nič dediť nebude.

A čo rodiny, ktoré sú rozvedené, znovu zosobášené a znovu rozvedené, pričom z každého manželstva pochádzajú deti? Možno by ste radi určili Vy, kto si zaslúži koľko zdediť. Ak to neurobíte, urobí to za Vás štát spôsobom, ktorý možno nebude správny.

V dnešnej dobe veľmi často spolu žijú partneri, ktorí nepotrebujú pre svoju lásku „papier“.  Alebo sú tu aj partneri, ktorým takýto „papier“ nevydajú. Bude dediť pozostalý partner po svojom zosnulom partnerovi niečo? Podľa zákona s najväčšou pravdepodobnosťou nie (všetko závisí od rodinných pomerov zosnulého partnera).

Tomuto všetkému sa však dá vyhnúť. Stačí si prečítať nasledujúce riadky a nechať sa inšpirovať.

Závetom v podstate prikážete notárovi, ako má rozdeliť Váš majetok. Zákonné pravidlá idú do úzadia a prednosť má práve závet. Samotné spísanie závetu nie je zložité, avšak jeho prísna formálnosť vyžaduje aspoň preverenie starostlivým právne skúseným okom. A my Vám s tým pomôžeme.

Najčastejšia forma závetu je ešte stále obyčajne vlastnou rukou napísaný závet a vlastnoručne podpísaný. Doba sa však mení a stále častejšia forma závetu je závet napísaný na počítači a vlastnoručne podpísaný. Pri tejto forme závetu je však potrebné mať aspoň dvoch svedkov. Tretím druhom je závet vo forme notárskej zápisnice spísaný priamo u notára.

My Vám vieme ponúknuť závet, ktorý si dokážete sami spísať na počítači. Ako to dokážete? V Právnom e-§hope si môžete objednať produkt, ktorý obsahuje niekoľko vzorových závetov a niekoľko vyplnených závetov, aby ste mohli vidieť, ako má vyzerať ich finálna podoba. Čo je však najdôležitejšie, pribalíme Vám e-book, ktorý je návodom na správne vyplnenie závetu. Vďaka nemu si dokážete vzory závetov prispôsobiť presne tak, ako to potrebujete. Keď závet dopíšete, môžete nám ho poslať na formálnu kontrolu a ak budete mať záujem, za hotové náklady Vám zabezpečíme jeho úschovu u notára. Vďaka tomu budete mať 100% istotu, že sa Váš závet nestratí a že bude po Vašej smrti skutočne použitý.

Chcem si pozrieť závet v Právnom e-§hope

Na záver možno len dodať, že s rozhodnutím vysporiadať si majetok ešte počas života neotáľajte. Je len na Vás a na Vašom rozhodnutí, ako so svojím majetkom naložíte a komu ho po svojej smrti rozdelíte. V tomto rozhodnutí Vám držíme palce a radi Vám poskytneme potrebnú právnu pomoc.

Klientska zóna

Už ste členom našej Klientskej zóny? Nie? To nás mrzí. Členom našej Klientskej zóny pravidelne zasielame prehľad o nových zákonoch spolu s ich stručným popisom. Zároveň ich upovedomíme, keď na našom webe publikujeme nový článok. Neprichádzajte o tieto informácie. Vstúpte aj vy zadarmo do Klientskej zóny:

 

Viac informácií o Klientskej zóne nájdete TU.

Pomohol vám tento článok? Možno ním pomôžete aj vašim známym. Stačí ho len zdieľať: